LNG

LNG (liquefied natural gas) eli nesteytetty maakaasu on hinnaltaan vakaa ja puhtain fossiilinen polttoaine. LNG toimii siirtymänä kohti päästötöntä nestemäistä biokaasua (LBG) tai Power-To-Gas (P2G) ratkaisua.

LNG (liquefied natural gas) eli nesteytetty maakaasu on hinnaltaan vakaa ja puhtain fossiilinen polttoaine. LNG toimii siirtymänä kohti päästötöntä nestemäistä biokaasua (LBG) tai Power-To-Gas (P2G) ratkaisua.

Rohe Solutions tarjoaa yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin pohjautuvia joustavia ratkaisuja, alkaen pelkästä LNG-toimituksesta ja ulottuen täydellisiin ”avaimet käteen” -ratkaisuihin, joiden puitteissa hoidamme myös lupa-asiat ja rakennamme varastointi- ja höyrystinlaitteet käyttökohteeseenne. Palvelusegmenttimme ovat:

Teollisuus ja energiatuotanto

Tankkausasemat

Bunkraus

LNG-markkina ja tarjonta kasvaa maailmanlaajuisesti, mikä takaa kilpailukyisen hinnan myös tulevaisuudessa. Rohen LNG:n hinta on sidottu Euroopan johtavaan ja laajimpaan TTF kaasuindeksiin.

Teollisuus ja energiatuotanto

LNG tarjoaa kilpailukykyisen ja vähäpäästöisen vaihtoehdon raskaan ja kevyen polttoöljyn sekä nestekaasun korvaamiselle energia- ja muussa teollisuudessa. LNG soveltuu myös erinomaiseksi energiaratkaisuksi uusiin käyttökohteisiin. Rohe tarjoaa:

​Rohen asiantuntijoiden laaja-alainen kokemus varmistaa kuhunkin käyttötapaukseen soveltuvimman LNG-ratkaisun. Paikalliseen energiaratkaisuun mahdollista integroida myös LNG-tankkaus.

Koska LNG-kuljetukset hoidetaan säiliöautoilla, asiakkaamme eivät ole riippuvaisia kaasuputken sijainnista, ja markkina-alueena toimii koko Suomi.

Koska LNG-kuljetukset hoidetaan säiliöautoilla, asiakkaamme eivät ole riippuvaisia kaasuputken sijainnista, ja markkina-alueena toimii koko Suomi.

Tankkausasemat

Rohe toteuttaa raskaan liikenteen kaupallisen LNG- tankkausaseman asiantuntemuksella ja valitsemallasi palvelumallilla.

Kevyen liikenteen CNG-ratkaisu integroituu luontevasti osaksi kokonaisuutta.  Euroopassa LNG on tunnistettu selkeäksi osaksi raskaan liikenteen tulevaisuuden ratkaisua. Tavoitteena on yli 280 000 LNG-rekkaa vuoteen 2030 mennessä. LNG toimii siirtymänä kohti päästötöntä nestemäistä biokaasua (LBG) tai Power-To-Gas (P2G) ratkaisua.

Liikenne- ja viestintäministeriön 13/2018-toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045: Liikenteen tavoite 130 000 biokaasuhenkilöautoa ja
6 000 raskaan liikenteen LNG-rekkaa Suomessa vuonna 2030.

Bunkraus

Rohe tarjoaa meriliikenteen kiinteän ja tehokkaan bunkrausmahdollisuuden Haminan LNG-terminaalista. Haminan bunkrauskapasiteetti on 1000 m3/h.

Toimitusvarastomme sijaitsee HaminaKotka satamassa, mikä mahdollistaa kilpailukyisen ratkaisun rekkatoimituksilla tapahtuvaan bunkraukseen (Truck-to-Ship) alueella. Tankkausprosessia voidaan nopeuttaa esimerkiksi suorittamalla bunkraus kahta tai useampaa perävaunua samanaikaisesti hyödyntäen tai toteuttamalla bunkrausasema. 

Rohelta toimitukset joustavasti myös muihin Suomen satamiin.  

Haminan LNG-terminaalin 30 000 m3 varastointimahdollisuus ja liityntä Suomen siirto- ja paikalliseen jakeluverkkoon takaa luotettavan ja hyvälaatuisen LNG- tarjonnan.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart