Rohkeasti
vihreämpi

Energiaratkaisuja, jotka vastaavat yrityksenne
tarpeita! Alkaen innovatiivisesta LNG:stä aina
avaimet käteen -kokonaisratkaisuihin.

Yrityksestä

Kokemusta ja osaamista yhteistyössä

Rohe Solutions on Haminan Energian ja Alexela Energian
yhteisyritys, joka harjoittaa maakaasun ja LNG:n eli nesteytetyn maakaasun
myyntiä ja kuljetusta
. Toimialaamme kuuluu myös olemassa
olevien polttoaineratkaisujen muutostyöt kaasulle sopiviksi,
sekä LNG:n varastointi- ja höyrystinlaitteitten toimitus ja huolto.

Rohe Solutionsin toimitilat sijaitsevat Haminassa. Yritys tekee
tiivistä yhteistyötä Haminan LNG-terminaalin ja Haminan
Energia Oy:n kanssa, ja voi siten tarjota asiakkaiden tarpeisiin
joustavasti mukautettavia kokonaisratkaisuja. Rohen tahtotila
on olla asiakkailleen ketterä ja pitkäaikainen
yhteistyökumppani.

Haminan Energia Oy on nykymuodossaan lähes 25 vuotta toiminut suomalainen energiayhtiö, jonka historia ulottuu Haminan kaupungin sähkölaitoksen perustamiseen vuonna 1901. Kunnianhimoisessa kasvuvauhdissa liiketoimintaansa kehittävä yhtiö on tänään Suomen merkittävin maakaasun paikallisjakelija, minkä tuote- ja palveluvalikoima on entistäkin monipuolisempi.

Alexela Energia on lähes 25 vuoden ikään ehtinyt virolainen energiayhtiö, joka on kasvanut nykymittoihinsa bensiiniä ja dieseliä myyneestä huoltamoketjusta. Tänään energiayhtiö Alexela on alueellisesti yksi suurimpia nestemäisten polttoaineiden jakelijoita, joka on määrätietoisesti kasvattamassa energiaratkaisujensa valikoimaa ja myös maantieteellistä toiminta-aluettaan.

Tuotteet

MAAKAASU – Rohe tarjoaa uuden vaihtoehdon maakaasun hankintaan!

LNG – Innovatiivinen tulevaisuuden energialähde!

LNG (engl. liquefied natural gas) eli nesteytetty maakaasu on hinnaltaan vakaa polttoaine, jonka savukaasupäästöt ovat pienemmät kuin nestekaasun (LPG) ja huomattavasti pienemmät kuin polttoöljyn. LNG:n käyttöönotto tänään mahdollistaa olennaisen kilpailuedun tulevaisuudessa, kun tulevaisuudessa päästörajoitukset edellyttävät muutostöitä tuotantolaitteistoissa.


Maakaasun ja LNG:n hinnat perustuvat kaasun maailmanmarkkinahintoihin (TTF/Gaspool), jotka ovat perinteisesti olleet huomattavasti vakaampia kuin öljyperäisten tuotteiden hinnat. Rohe Solutions tarjoaa halutessanne myös kiinteän hinnan sovitulle ajanjaksolle!

  • Joustavia ja monipuolisia
    ratkaisuja
  • Kestävä kehitys

Joustavia ja
monipuolisia
ratkaisuja

Rohe Solutions tarjoaa yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin pohjautuvia joustavia ratkaisuja, alkaen pelkästä LNG-toimituksesta ja ulottuen täydellisiin ”avaimet käteen” -ratkaisuihin, joiden puitteissa hoidamme myös lupa-asiat ja rakennamme varastointi- ja höyrystinlaitteet käyttökohteeseenne

LNG tarjoaa maakaasun käyttäjälle olennaista lisäjoustavuutta, sillä polttoainetoimitukset tulee ajoittaa kulutuksen mukaan, eikä päinvastoin.

LNG:n käyttö minimoi lisäkustannukset yllättävissä kulutuspoikkeamissa:

  • erityisesti tunti-, päivä- ja viikkotasolla on saavutettavissa merkittäviä säästöjä
  • ei ylimääräisiä kustannuksia lisäkaasusta
  • ei ylimääräisiä kustannuksia lisäsiirrosta
  • ei lisäkustannuksia palautuskaasusta

Koska LNG-kuljetukset hoidetaan säiliöautoilla, asiakkaamme eivät ole riippuvaisia kaasuputken sijainnista. Jakelutoimintamme tavoittaa myös etäämmälläkin sijaitsevan asiakaskunnan.

Kenelle tarkoitettu?

Uudistamme asiakkaidemme
energiaratkaisuja

Nesteytetyn maakaasun (LNG:n) käyttöönotto sopii kohteisiin, joiden energiankulutus on yli 2 GWh vuodessa ja jotka arvostavat nykyaikaisia, ympäristöystävällisiä ja joustavia energiaratkaisuja.

Rohe Solutions tarjoaa aina asiakkaansa tarpeisiin parhaiten soveltuvaa energiaratkaisua!