Biokaasu osana vihreää siirtymää

Oletko kiinnostunut ostamaan biokaasua tai oletko biokaasun tuottaja? Rohe yhdistää biokaasun tuottajat ja käyttäjät toisiinsa.

Pohditko Bio-LNG:tä osana yrityksen polttoainevalikoimaa? Leikkaa päästöjä ja paranna huoltovarmuutta Rohen 100 % toimitusvarmalla ja joustavalla jakelulla.

Tuotatko biokaasua tai oletko kiinnostunut tuottamaan sitä? Tuemme myynnissä ja jakelussa.

Biokaasu käyttöpaikkaasi toimitettuna

Toimitamme biokaasua ja Bio-LNG:tä sinne, missä yrityksesi sitä tarvitsee, olipa käyttöpaikkasi sitten kiinni kaasuverkossa tai sen ulkopuolella.

Biokaasun nesteytys ja varastointi

Nesteytämme lähitulevaisuudessa ISCC-sertifioidun biokaasun ja varastoimme Bio-LNG:tä yrityksesi tarpeisiin Haminan LNG-terminaalissa.

Logistiikka- ja myyntipalvelu

Tuotatko tai jakeletko biokaasua? Tarjoamme logistiikka- ja myyntipalvelut tuottajille ja yhdistämme heidät loppukäyttäjiin.

Biokaasun kysyntä kovassa kasvussa

Kotimainen biokaasu on ekoteko, mutta sen saatavuus on vielä toistaiseksi rajallinen. Kotimainen tuotanto on kasvamassa lähivuosina merkittävästi uusien investointihankkeiden myötä. Biokaasun käyttö laajemmassa mittakaavassa edellyttää monipuolisia hankintakanavia, myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Rohen palvelut tukevat kotimaisen tuotannon kasvua. Olemme mukana uusiutuvan energian nousussa. Tervetuloa mukaan matkalle!

Tarvitsetko biokaasua? Ota yhteyttä

Suomen biokaasun tuotanto halutaan nelinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä

Biokaasun tuotannon tavoite vuonna 2030 on 4 TWh, jonka myötä tuotanto nelinkertaistuu vuodesta 2022. Tämän Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n asettaman kasvutavoitteen toteuttamiseksi myös biokaasun tuotantolaitokset tulevat Suomessa lisääntymään.

Keskustelemme mielellämme biokaasun jakelu- ja myyntipalveluista kotimaisten tuottajien kanssa!

Tuotatko biokaasua? Ota yhteyttä

Läpinäkyvä hankintaketju, jossa biokaasun alkuperä on aina selvillä

Toimimme vastuullisesti koko hankintaketjussa, jotta asiakkaamme voivat olla huoleti ja tietää varmasti, mitä saavat. Turvaamme uusiutuvan energian saatavuuden niin kaasuverkkoon kuin kaasuverkon ulkopuolisille toimijoille. Yhdistämme joustavasti Bio-LNG- ja LNG-toimituksia asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä, keskustellaan biokaasusta

Biokaasua Rohelta yrityksesi vihreään siirtymään?

Biokaasun käyttö lisääntyy ja haluamme vastata kasvavaan kysyntään. LNG-logistiikkamme sekä kiinteä siirtoverkko palvelevat sellaisenaan myös biokaasun käyttöönottoa.

Muutos vihreään ei vaadi kaluston, toimitusketjun tai putkiverkon muutoksia. Tämän ansiosta Rohen nykyiset ja uudet asiakkaat voivat helposti siirtyä biokaasun käyttöön ja pienentää hiilijalanjälkeään.

Investoimalla omaan LNG-varastoon ja -käyttölaitteistoon voit siirtyä joustavasti uusiutuvan kaasun käyttöön ja lisätä siten myös huoltovarmuutta.

Biokaasu on vihreä valinta, lue artikkeli!

Rohen biokaasu pähkinänkuoressa

Bio-LNG tukee ilmastotavoitteita teollisuudessa, maanteillä ja meriliikenteessä

Bio-LNG soveltuu sellaisenaan LNG-laitteistoille ja -varastoihin

LNG-logistiikan kehitys tukee siirtymistä biokaasuun

Monipuoliset hankintakanavat Suomesta sekä vastuullisilta toimijoilta ulkomailta

Tiesitkö tämän biokaasusta?

Biokaasulla voidaan tarkoittaa jalostamatonta raakabiokaasua, biometaania tai nesteytettyä ja puhdistettua biokaasua (Bio-LNG, LBG tai CBG). Rohen jakelema biokaasu on käyttövalmista biometaania, Bio-LNG:tä, joka soveltuu sellaisenaan korvaamaan nesteytetyn maakaasun, LNG:n.

Biokaasua tuotetaan erilaisista syötteistä, pääasiassa orgaanisen jätteen käsittelyssä. Luonnossa biokaasua syntyy, kun mikrobit hajottavat orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Biokaasun tuotantolaitoksilla sitä valmistetaan taas mädättämällä biomassaa biokaasureaktoreissa. Tämä biomassa koostuu pääasiassa yhdyskuntajätteestä sekä maatalouden ja teollisuuden jätteestä. Biokaasun valmistuksessa ei käytetä mitään ruoaksi kelpaavaa.