Biokaasu

Rohe tuo yhteen biokaasun tuottajat ja kasvavan kysynnän. Tavoittelemme tuotannon ja käyttökohteiden saumatonta yhdistämistä sekä tulevaisuutta ilman fossiilisia polttoaineita.

Tiesitkö tämän biokaasusta?

Biokaasulla voidaan tarkoittaa jalostamatonta raakabiokaasua, biometaania tai nesteytettyä ja puhdistettua biokaasua (LBG tai CBG). Rohen jakelema biokaasu on käyttövalmista LBG:tä, joka soveltuu sellaisenaan korvaamaan nesteytetyn maakaasun – LNG:n. Biokaasua tuotetaan erilaisista syötteistä, pääasiassa orgaanisen jätteen käsittelyssä. Biokaasuun siirtymisen päästövähenemä ja ilmastohyödyt riippuvat biokaasun valmistuksesta ja alkuperästä.

Ota yhteyttä

Rohe jakelee biokaasua asiakkailleen kiinteään putkiverkkoon höyrystäen sekä putkiverkon ulkopuolelle älykkään logistiikan ratkaisuin

Biokaasuun siirtyminen ei vaadi muutoksia LNG-kalustolta eikä -logistiikalta.

Rohe myy ja jakelee asiakkailleen
nesteytettyä biokaasua

Kaasun jakelun lisäksi toteutamme kohteisiin tarvittaessa myös laitteiston asennukset, huollot ja ylläpidon.

Ota yhteyttä

Autamme biokaasun tuottajia
uusiutuvien kaasujen markkinoille

Yhdistämme biokaasun tarpeet ja tuotannon. Hankintakanavamme ovat monipuoliset ja tuemme kotimaisia biokaasun tuottajia.

Keskustellaan biokaasun jakelusta

Biokaasua Rohelta yrityksesi vihreään siirtymään?

Biokaasun käyttö lisääntyy ja haluamme vastata kasvavaan kysyntään. LNG-logistiikkamme sekä kiinteä siirtoverkko palvelevat sellaisenaan myös biokaasun käyttöönottoa, eikä muutos vihreämpään vaadi kaluston, toimitusketjun tai putkiverkon muutoksia.

LNG-varastot ja kaasun siirtoverkko ovat jo valmiina biokaasulle. Rohen nykyiset ja uudet asiakkaat voivat helposti siirtyä biokaasun käyttöön ja pienentää hiilijalanjälkeään. LNG-jakelussa käytössämme olevaa kalustoa voidaan helposti hyödyntää nestemäisen biokaasun jakeluun.

Biokaasu on vihreämpi valinta, lue artikkeli!

Toimimme vastuullisesti koko hankintaketjussa.
Jakelemamme biokaasun alkuperä on aina selvillä.

Rohen biokaasun myynti- ja logistiikkapalvelut turvaavat uusiutuvan energian myös putkiverkon ulkopuolisille toimijoille. Pystymme räätälöidysti yhdistelemään biokaasua ja LNG-toimituksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Tavoitteenamme on, että vuonna 2030 Rohe jakelee pelkästään uusiutuvia kaasuja.

Ota yhteyttä, keskustellaan biokaasusta

Biokaasun näkymät Suomessa

Kotimainen biokaasu on ekoteko, mutta sen saatavuus on vielä toistaiseksi rajallinen. Siksi biokaasun käyttö laajemmassa mittakaavassa edellyttää hankintakanavia myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Suomen valtio satsaa biokaasun kotimaiseen tuotantoon ja myös me haluamme olla mukana suomalaisessa uusiutuvan energian nousussa. Yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa selvitämme erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi Haminan LNG-terminaalin nestemäisen biokaasun tuotannon skaalautumiseen.

Suomen biokaasutuotannon tavoite vuonna 2030 on 4 TWh

Se tarkoittaa tuotannon nelinkertaistumista vuodesta 2022. Tuotannon jyrkkä kasvutavoite tarkoittaa, että myös biokaasun tuotantolaitokset tulevat Suomessa lisääntymään.

Keskustelemme mielellämme biokaasun toimituksista kotimaisten tuottajien kanssa!

Ota yhteyttä

Rohen biokaasu pähkinänkuoressa

Tukee ilmastotavoitteita teollisuudessa, maanteillä ja meriliikenteessä

Soveltuu sellaisenaan LNG-laitteistoille

LNG-logistiikan kehitys tukee siirtymistä biokaasuun

Rohe ei ole riippuvainen omasta LBG-tuotannosta

Monipuoliset hankintakanavat Suomesta sekä vastuullisilta toimijoilta ulkomailta