Rohe Solutions alkaa nesteyttää biokaasua LNG-terminaalissa ensimmäisenä Suomessa

Lisätietoja
Sanna Kokkonen,
Toimitusjohtaja
+358 40 765 2606
sanna.kokkonen@rohe.fi

Rohe Solutions Oy alkaa nesteyttää verkosta biokaasua Haminan LNG-terminaalissa. Nesteytys Hamina LNG Oy:n terminaalissa ja ensimmäiset pilottitoimitukset on tavoitteena aloittaa alkuvuodesta 2024. Verkosta nesteytyksellä vastataan nesteytetyn biokaasun kasvavaan kysyntään.

Rohe Solutions myy maakaasua, nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä ja biokaasua sekä niihin liittyviä palveluita teollisuudelle, raskaalle liikenteelle ja meriliikenteelle. Keväällä 2024 yritys tarjoaa asiakkailleen myös Bio-LNG:tä eli nesteytettyä biokaasua.

Rohe Solutions vastaa haasteisiin nesteytetyn biokaasun saatavuudessa

Rohe Solutions on osa Haminan kaasuklusteria, jonka toimijana yhtiö pystyy tarjoamaan monipuoliset hankintakanavat Bio-LNG:lle myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Bio-LNG:n kysyntä markkinoilla on kasvussa, mutta tuotanto on vielä vähäistä ja käynnissä olevat hankkeet tuotannon kasvattamiseksi vasta alkuvaiheessa. Siksi etenkin lyhyellä aikavälillä nesteytetyn biokaasun saatavuus on ollut haaste.

– Rohe Solutions rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa biokaasun tarjonnan laajentamiseksi. Kun kaasu nesteytetään verkosta, pystymme tarjoamaan markkinoille nesteytettyä biokaasua jo ennen kuin suunnitteilla olevat biokaasun tuotantolaitosten investointihankkeet toteutuvat, kertoo toimitusjohtaja Sanna Kokkonen.

Hyötyjä niin käyttäjälle kuin biokaasun tuottajalle

Haminan LNG-terminaalissa nesteytetty Bio-LNG on sekä biokaasun käyttäjälle että tuottajalle kiitollinen ratkaisu. Käyttäjälle terminaalissa nesteytetty biokaasu parantaa biokaasun saatavuutta, joka on kysynnän kasvaessa tärkeää. Uusiutuvista energianlähteistä valmistetun nesteytetyn biokaasun lisääminen osaksi yrityksen polttoainevalikoimaa mahdollistaa kaasun käyttäjälle päästöjen vähentämisen ratkaisuilla, jotka kestävät pitkälle tulevaisuuteen.

Etenkin pienemmät biokaasun tuottajat taas hyötyvät siitä, että biokaasu voidaan nesteyttää LNG-terminaalissa ilman, että se vaatii tuottajalta kallista investointia nesteytyslaitteistoon. Jotta biokaasua voidaan nesteyttää terminaalissa, se tulee syöttää valtakunnalliseen kaasuverkkoon.

Rohe Solutions, tuttavallisemmin Rohe, myy maakaasua, nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä ja biokaasua sekä niihin liittyviä palveluita. Yhtiö tarjoaa LNG-palveluita asiakkaan koko toimitusketjulle teollisuuden, raskaan liikenteen ja meriliikenteen tarpeisiin. Myös täydellisenä ”avaimet käteen” -ratkaisuna.

Rohe muodostaa yhdessä Alexelan, Haminan Energian sekä Hamina LNG Oy:n kanssa ainutlaatuisen kaasuklusterin. Hamina LNG Oy:n Haminan satamaan rakennuttama energiaterminaali on Suomen ensimmäinen kansalliseen maakaasun siirtoverkkoon liitetty terminaali, joka mahdollistaa sekä LNG:n että uusiutuvien kaasujen varastoinnin, jalostuksen ja jakelun ympäri Suomea.

Rohe juontaa nimensä viron kielen sanasta roheline, joka tarkoittaa vihreää.


Kaikki artikkelit