Tulevaisuudessa kaasu virtaa vihreämmin – nesteytetystä maakaasusta nesteytettyyn biokaasuun

Lisätietoja
Sanna Kokkonen,
Toimitusjohtaja
+358 40 765 2606
sanna.kokkonen@rohe.fi

Artikkeli on julkaistu alunperin Biokierto ja Biokaasu -lehdessä lokakuussa 2022. Voit lukea koko lehden täältä.

Tilanne kaasumarkkinoilla on ollut poikkeuksellinen koko kuluvan vuoden. Korkea hinta ja epävarmuus saatavuudesta ovat vaikuttaneet merkittävästi maakaasun kulutukseen. Maakaasun käyttö Suomessa onkin kuluneen vuoden aikana puoliintunut viime vuoteen verrattuna.

Näiden epävarmuuksien vallitessa kaasunkäyttäjät ovat joutuneet arvioimaan riskien hallinnan näkökulmasta keinoja, joilla tulevaan talveen ja kaasun saatavuuden turvaamiseen voi varautua. Samassa yhteydessä kiinnostus biokaasua ja synteettistä metaania kohtaan on kasvanut.

Osa kaasun käyttäjistä on tehnyt huoltovarmuusinvestoinnin nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttölaitteistoon, joka mahdollistaa putkiverkosta otettavan kaasun korvaamisen rekkatoimituksina toimitettavalla LNG:llä. Samalla investointia on perusteltu mahdollisuudella ottaa joustavasti käyttöön uusiutuvia kaasuja, kuten biokaasua.

Siirtymä uusiutuvaan kaasuun tapahtuu vaiheittain

On todennäköistä, että viidessä vuodessa nesteytetyn biokaasun (LBG) tuotantomäärät kasvavat ja tulevina vuosikymmeninä nesteytetty maakaasu tullaan korvaamaan puhtaalla biokaasulla sekä synteettisellä metaanilla. Biokaasu on ratkaisu jo nyt ja tulevaisuudessa synteettinen metaani tulee vahvemmin mukaan keinovalikoimaan.

Nesteytetyn maakaasun kuljettamiseen käytettävä kalusto soveltuu sellaisenaan nesteytetyn biokaasun siirtoon tuotantolaitokselta käyttökohteeseen. Rohella on käytössä Suomen suurimmat LNG-trailerit, joiden avulla voidaan yhdellä kertaa kuljettaa 32 tonnia LNG:tä eli noin 450MWh energiaa, tämä mahdollistaa erittäin vähäpäästöisen logistisen ketjun energiayksikköä kohden. Rohe tarjoaa asiakkailleen kattavat logistiikkapalvelut yhdessä kumppaniensa kanssa, eikä asiakkaiden tarvitse huolehtia LNG:n ja myöhemmin uusiutuvan kaasun saatavuudesta.

Nesteytetyn maakaasun korvaaminen muilla kaasumuodoilla on tulevaisuutta, mutta yhtälössä on omat haasteensa, joista yksi on biokaasun ja ylipäätään uusiutuvien kaasujen saatavuus. Vaikka nesteytetyn biokaasun saatavuus on vielä kovin rajallista, biometaaniin liittyviä uusia investointihankkeita on onneksi jo vireillä ja lähdössä liikkeelle.

Maailmantilanteen vaikutukset kaasumarkkinaan näkyvät tällä hetkellä voimakkaasti kaasun hinnassa. Maakaasun korkea hinta on tehnyt biokaasun ja siihen liittyvät investoinnit kannattavammaksi vaihtoehdoksi – usko nesteytetyn biokaasun saatavuuden parantumiseen on vahva.

Biokaasun moninainen käyttö

Tällä hetkellä biokaasua käytetään eniten maantieliikenteessä, mutta tulevaisuudessa käyttötarve kasvaa myös muilla toimialoilla. Tiedossa on, että biokaasulle ja synteettiselle metaanille on kysyntää esimerkiksi teollisuudessa.

Esimerkiksi teollisuuden tuotantolaitoksissa käyttökohteen oma LNG/LBG-terminaaliratkaisu mahdollistaa monipuolisemman uusiutuvan kaasun toimitusvalikoiman ja parantaa näin ollen huoltovarmuutta.

LNG vauhdittaa osaltaan siirtymää uusiutuviin kaasuratkaisuihin. Jos biokaasun tuotanto ei siirtymäkaudella riitä kattamaan koko kulutusta, niin LNG toimii varmuusratkaisuna, jota voidaan hetkellisesti siirtyä käyttämään biokaasun loppuessa.

Kertaalleen kaasuratkaisuun tehdyllä investoinnilla päästään siirtymään uusiutuvaan energiaan kustannus- ja energiatehokkaasti. Investointi kaasuun antaa täydet valmiudet ottaa käyttöön fossiiliton ratkaisu nopeasti ja ilman lisäinvestointeja.

Haminan energiaterminaali tuo uuden vaihtoehdon kaasun hankintaan Suomessa

Uusiutuvia kaasuja voidaan tulevaisuudessa varastoida esimerkiksi lokakuussa 2022 kaupalliseen käyttöön otetussa Haminan energiaterminaalissa. Haminan LNG-terminaalista putkiverkkoon höyrystettävä LNG avaa aivan uuden hankintakanavan turvaamaan kaasun saantia Suomen kaasuverkossa.

Haminan kaasuterminaalissa voidaan varastoida 30 000 m3 LNG:tä sekä syöttää sitä Suomen maakaasun siirtoverkkoon päivittäisellä 4 800 MWh kapasiteetilla. Muita terminaaliyhtiön tarjoamia palveluita ovat LNG-rekkojen lastaus, laivojen purkaminen ja lastaus sekä laivojen bunkraus.

Haminan terminaali on Suomen ensimmäinen siirtoverkkoon liitetty LNG-tuontiterminaali. Nykyisellä höyrystys- ja verkkoonsyöttökapasiteetilla terminaalista voidaan syöttää siirtoverkkoon noin 1,7 TWh maakaasua ja uusiutuvaa kaasua vuosittain. Terminaali avaa tulevaisuudessa uuden tuontikanavan myös uusiutuville kaasuille ja toimii niiden varastona.

Haminan Kaasuklusterissa yhdistyvät globaali energiaosaaminen, Suomen ainoa kaasuverkkoon kytketty energiaterminaali sekä kattava energiapalveluvalikoima liiketoimintojen tueksi. Tämän hankintakanavan mahdollistuminen on merkittävä askel suomalaiselle energiakentälle.

Terminaalia hallinnoi tätä varten erityisesti perustettu Hamina LNG Oy. Yritys on osa Haminan Kaasuklusteria, johon kuuluvat lisäksi kaasunmyyntiyhtiö Rohe Solutions Oy, uusiutuvan energian ja energiakaasujen edelläkävijä Haminan Energia sekä Baltian johtava energiayhtiö Alexela.

Biokaasun tulevaisuus LNG rinnallaan

Odotukset ovat kovat, että biokaasua saadaan markkinoille – nopeasti ja varmasti. Avainroolissa ovat jo aiemmin mainittujen uusien investointien käynnistyminen sekä kannattava kaasun nesteytys.

Toisaalta myös kaasulaitteiston ja toimitusten varmatoimivuus ovat käyttäjille tärkeässä roolissa. Mahdolliset häiriöt biokaasun tuotannossa tai syötteiden saatavuuteen liittyvät ongelmat eivät saa olla huoltovarmuuden tai käytön esteenä.

LNG mahdollistaa jokaiselle toimialalle tarvittavan kaasun saannin, myös mahdollisten saatavuusongelmien varalle. Olemassa oleva ja tulevaisuudessa rakennettava infra tukevat biokaasun ja uusiutuvien kaasujen käytön skaalaamista.  

LNG kannattaakin laittaa töihin vihreämmän ja puhtaamman tulevaisuuden puolesta. Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että biokaasun saatavuuden eteen on tehtävä hartiavoimin töitä – yhdessä.

Sanna Kokkonen
p. +358 40 765 2606
e. sanna.kokkonen@rohe.fi


Kaikki artikkelit