Millainen LNG-asiakassäiliön lupakäytäntö on?

Rohe logo

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä

LNG-asiakassäiliön rakentaminen edellyttää eri viranomaisten myöntämiä lupia. Lupakäytäntö on osittain kuntakohtainen, ja tarvittavat luvat tulee selvittää asiakassäiliön suunnittelun yhteydessä.

Rakennus- tai toimenpidelupa haetaan paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakentamislupa vaaditaan, jos varastoitavan kaasun määrä on vähintään 5 tonnia. Rakentamisluvan myöntää Tukes. Luvan käsittelyvaiheessa Tukes pyytää lausuntoa pelastusviranomaiselta ja ELY-keskukselta.

Paikallisen pelastusviranomaisen kanssa tulisi keskustella laitoksen erityispiirteistä jo suunnitteluvaiheessa.

Laitos saadaan ottaa käyttöön vasta kun Tukes antaa käyttöluvan sen tekemään käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Hyväksytty tarkastuslaitos tekee tarvittavat rakentamisen aikaiset tekniset tarkastukset. Tarkastusten teettäminen on toiminnanharjoittajan vastuulla. Jos varastoitava kaasun määrä on yli 0,2 tonnia mutta alle 5 tonnia, on laitoksesta tehtävä ilmoitus Tukesille.

Rohe toteuttaa luvitukseen ja turvallisuuteen vaaditut selvitykset osana kokonaispalveluaan!


Kaikki artikkelit