Millaisia turvallisuustoimenpiteitä tarvitaan?

Rohe logo

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä

Maakaasu on palava kaasu ja se voi hallitsemattomana muodostaa räjähdyskelpoisia pitoisuuksia. Tämän estämiseksi ja hallitsemiseksi toiminnanharjoittajan on tehtävä laitteiston räjähdysvaaran arviointi ennen laitteiston käyttöönottoa. Arvioinnissa on otettava huomioon laitteiston mittakaava ja olosuhteet. Maakaasuasetuksessa (551/2009) on säädetty yksityiskohtaisesti eräiden kohteiden tilaluokituksesta.

Kun kohteessa arvioidaan olevan räjähdysvaara, toiminnanharjoittajan on laadittava räjähdyssuojausasiakirja. Sen on oltava valmis käyttöönottovaiheessa, mutta alustavan räjähdyssuojausasiakirjan tulee olla mukana rakentamislupahakemuksessa.

Räjähdysvaaran arvioinnissa perusajatuksena on, että etukäteen arvioidaan mahdolliset vuototilanteet, varaudutaan niihin suunnitelluilla teknisillä ratkaisuilla sekä mietitään valmiiksi toimintatavat mahdollisia poikkeustilanteita varten. Arviointi on syytä tehdä mahdollisimman käytännönläheiseksi.

Kaikissa tapauksissa on tehtävä kaasu- tai LNG-päästön seurausten arviointi, jonka lähtökohtana voi käyttää standardia SFS-EN 13645. Seurausten arvioinnissa voidaan käyttää apuna esimerkiksi vahvistettuja simulointiohjelmistoja.

Tarkempia tietoja ja toimintaohjeita liittyen LNG-asiakassäiliöihin löydät Kaasuyhdistyksen julkaisusta: https://www.kaasuyhdistys.fi/julkaisut/lng-asiakassailiot/

Rohe toteuttaa luvitukseen ja turvallisuuteen vaaditut selvitykset osana kokonaispalveluaan!


Kaikki artikkelit