Mitä LNG oikeastaan on?

Rohe logo

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä

LNG on nestemäisessä olomuodossa olevaa maakaasua (Liquified Natural Gas), jota voidaan kuljettaa LNG-säiliöaluksilla tai säiliöautoilla. LNG:tä käytetään muun muassa teollisuuden, raskaan tieliikenteen ja meriliikenteen polttoaineena.


Kaikki artikkelit