Janin kynästä: LNG-alan standardit hakevat vasta muotoaan – miten se näkyy toiminnassamme?

Rohe logo

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä

Rohen teknologiapäällikkö Jani Hautaluoma on ollut mukana kotimaisissa LNG-operaatioissa aivan suomalaisen LNG-toimialan alkumetreiltä lähtien, vuodesta 2010. Tämänkertaisessa kirjoituksessa Jani pohtii LNG:n turvallisuutta ja sitä, miten ja miksi Rohella toimitaan LNG-toimitusten järjestämisessä hiukan poikkeuksellisella tavalla.

Tämä teksti on Rohe Solutions oy:n teknologiapäällikkö Jani Hautaluoman katsaus siihen, miten Rohe kehittää omia toimintamallejaan LNG-toimitusten sujuvoittamiseksi.

Pienimuotoiset LNG-toimitukset suoraan käyttökohteeseen ovat vielä verrattain tuore LNG-logistiikan osa-alue, ja siksi osa jakelun standardeista ja toimintatavoista hakee vasta muotoaan. Eräs asia, josta on kuitenkin ehtinyt muodostua standardi, on pikaliittimien käyttäminen LNG-lastien purkamisessa. Toki on olemassa vielä paljon vanhoja kohteita ja LNG-rekkoja, joissa ei ole pikaliittimiä, mutta mitään uutta ei enää käytännössä rakenneta ilman pikaliittimiä. Pikaliitinten etu on, että ne eivät vuoda, ja ovat siten tuoneet toimintaan ison turvallisuusparannuksen.

Kun rakennetaan uutta LNG-varastoa, johon tuodaan rekoilla LNG:tä, tulee suunnitella huolellisesti, miten LNG puretaan kuljetussäiliöstä fiksuimmalla tavalla. Purkuja tehdään useita ja niihin liittyy paljon ammattilaisen tekemää manuaalista työtä.

Yksi merkittävä yksityiskohta on jakanut vuosien varrella mielipiteitä LNG-rekkojen purussa: pitääkö purussa käytettävän letkun olla kiinteä osa asiakkaan purkupistettä vai kulkea LNG-rekan mukana. Me Rohella olemme päätyneet siihen, että letku on kiinteä osa purkupistettä kohteessa. Seuraavaksi perustelen asiaa eri näkökulmista.

Pikaliitinprosessissakin voi syntyä metaanipäästöjä – tai päästövähennyksiä

Kuten aiemmin tekstissä mainittiin, alalla on nykyisin laajalti käytössä vuotamattomat pikaliittimet. Nämä liittimet ovat teknisesti vaativia kappaleita, jotka vaativat huolellista käsittelyä ja toistuvaa huoltoa. Tämä on yksi keskeinen syy, jonka takia on parempi, että liitintä säilytetään aina kohteessa. Tällöin liitin ja letku ovat yhdenmukaista rakennetta, ja niiden kunto on aina helppo tarkistaa osana LNG-varaston prosessia. Näin varmistetaan, että liitin säilyy kunnossa, eikä se kulje auton mukana irrallisena kappaleena ympäri maita ja mantuja.

Myös liittimeen kiinnitetyn letkun käsittely on hallittua, kun se on suunniteltu osaksi purkuasemaa, jossa LNG:n siirto rekoista varastoon toteutetaan. Siirron päätteeksi letku huuhdellaan kosteuden poistamiseksi typellä, kohteissa ei ole monesti inerttikaasuna käytettävää typpeä käytössä, jolloin letkun huuhtelu joudutaan suorittamaan kylmällä metaanikaasulla ”kylmäsoihtuun”. Tämä tuottaa pienen määrän metaanipäästöjä – mutta sitäkään vähää ei tarvitse päästää silloin, kun letku on osa LNG-varastoa.

LNG-purun lopetusvaihe on muutenkin hallitumpi, kun letku on kiinteä osa LNG-varastoa, sillä tällöin letkua ei tarvitse huuhdella täydellisesti, kuten silloin kun se pitää irrottaa ja lastata takaisin auton matkaan. Kaikki edellä mainitut seikat johtavat siihen, että kun letku on kiinteä osa LNG-varastoa se helpottaa entistä turvallisemman toiminnan varmistamisessa ja vähentää metaanipäästöjä.

Suosituksemme on sama myös LNG:tä polttoaineenaan käyttäviin laivoihin. Rekasta laivaan toteutettavissa LNG-bunkrauksissa letkujen olisi hyvä olla osa laivan varustelua aina kun mahdollista. Tällöin laivalla on joustavat mahdollisuudet hankkia polttoainetta. Tietenkin laivoja on monenlaisia, eikä tämä ole yksi ainoa tapa, mutta silloin kun se on mahdollista, niin se on ehdottoman hyvä vaihtoehto.

Kryogeeninen LNG aiheuttaa omat haasteensa

LNG on kryogeeninen aine – sen lämpötila on -160°C – ja tämä kylmyys tarkoittaa, että se täytyy aina ottaa tarkasti huomioon ainetta käsiteltäessä. Kosteus muodostaakin kryogeenisissä prosesseissa yhden suurimmista haasteista, sillä kun liittimiin kertynyt kosteus pääsee jäätymään, on aina vuodon vaara, joka on luonnollisesti turvallisuusriski. Kun letku ja liitin ovat osa LNG-varastoa, liitintä ei koskaan irroteta prosessin aikana, jolloin sinne ei pääse kertymään kosteutta. Tämä on yksi lisätekijä, jonka me Rohella olemme kokeneet lisäävän varastoon liitetyn letkun käytön mielekkyyttä.

Miksei kaikkialla sitten toimita kuten me toimimme? Nähdäksemme syynä on se, että LNG-kuljetuskalustoon haetaan joustavuutta, jotta rekat toimivat erilaisissa operaatioissa. Kuten aiemmin mainitsin, niin laivojen bunkraukset ovat monimuotoisia ja letkuja tarvitaan LNG-toimittajalta silloin, kun niitä ei ole mahdollista säilyttää laivassa. Toisaalta laivoissa on myös saatavilla typpeä huuhteluihin, ja tankkausoperaatiot ovat muutenkin erilaisia kuin teollisuuskohteiden operoinnit.

Olemme toiminnassamme päätyneet siihen, että tarkastelemme teollisuuskohteet ja laivojen tankkaukset erillisinä kokonaisuuksina ja rakennamme kuhunkin operaatioon parhaan mahdollisen lähestymisen. Näin toimimalla varmistamme tehokkuuden ja turvallisuuden. Standardit kehittyvät ja lähivuosina tulemme näkemään, mistä toimintamalleista vakiintuu alan standardeja. Nyt toimimme edellä kuvatulla tavalla. Jatkuvasti kasvavan toiminnan myötä oppimme jatkuvasti, ja olemme jo saaneet näyttöjä siitä, että valitsemamme malli vaikuttaa toimivalta.


Kaikki artikkelit