Euroopasta tuotu LNG virtaa Haminaan – Toimitukset Rohen asiakkaille alkaneet

Optimus_1st LNG cargo AX - First LNG cargo ship in Hamina LNG terminal
Lisätietoja
Sanna Kokkonen,
Toimitusjohtaja
+358 40 765 2606
sanna.kokkonen@rohe.fi

Ensimmäinen Rohelle LNG:tä toimittanut laiva saapui Haminaan lokakuun lopussa. Tämä tarkoittaa sitä, että Haminan LNG-terminaali on kaupallisessa käytössä ja myös Rohe toimittaa Haminasta LNG-pohjaista kaasua asiakkailleen.

Vuonna 2015 alkanut Haminan terminaaliprojekti avattiin kaupalliseen käyttöön lokakuun 2022 alussa ja ensimmäinen eurooppalainen LNG-toimitus saapui terminaaliin meriteitse 22. lokakuuta. Tämä LNG saapui Belgian Zeebruggesta ja hankinnasta vastasi toinen Rohen omistajista, energiayhtiö Alexela.

Laivalla tuotua LNG:tä toimitetaan suomalaisille asiakkaille Rohen toimesta kaasuverkkoon höyrystettynä ja offgrid-kohteisiin maanteitse. Myös bunkraus on mahdollista Haminan terminaalista.

”Ensimmäiset LNG-toimitukset vahvistavat Haminan kaasuterminaalin tärkeää roolia Suomen markkinassa ja samalla luo Rohen asiakkaille turvaa huoltovarmuudesta, kun kaasua on saatavilla haastavasta energiatilanteesta huolimatta”, Rohen toimitusjohtaja Sanna Kokkonen kertoo.

Rohen Haminasta myymän ja toimittaman LNG:n alkuperä ei ole Venäjällä, vaan hankimme kaasun muualta.

Kaupallinen toiminta on varmennettu jo aikaisemmin lokakuussa

Hamina LNG Oy aloitti palveluiden tarjoamisen terminaalikäyttäjille sen jälkeen, kun LNG-säiliön jäähdytys sekä järjestelmien ja laitteiden käyttöönottotestit saatiin suoritettua onnistuneesti lokakuun aikana. Tämä mahdollisti myös LNG:n toimittamisen Haminaan ja sitä kautta eteenpäin kaupalliseen myyntiin.

Haminan LNG-terminaali on Suomen ainoa kaasun siirtoverkkoon kytketty energiaterminaali. Terminaali mahdollistaa energian varastoinnin, uusien hankintalähteiden hyödyntämisen ja olemassa olevan infrastruktuurin pohjalle rakennetut uudet energiapalvelut.

LNG-terminaalin muut toimijat Rohen lisäksi ovat sen toiminnasta vastaava Hamina LNG sekä Haminan Energia, jotka yhdessä Alexelan kanssa muodostavat Haminan kaasuklusterin. Kaasuklusteri on energiaterminaalin ympärille koottu, energiaratkaisuja tarjoava ja kehittävä ekosysteemi.

Kaasun alkuperä kiinnostaa yrityksiä ja puhututtaa valtakunnallisesti

Ukrainan sodan myötä kiinnostus polttoaineiden, erityisesti kaasun ja LNG:n, alkuperään on noussut entistä merkittävimmin esille. Suurimmalle osalle asiakkaita kaasun alkuperällä on merkitystä, sen halutaan tulevan muualta kuin Venäjältä.

Alkuperä raportoidaan viranomaisille osana vakiintuneita raportointikäytänteitä. Vuoden 2022 lopulla markkinoilla ei ole kuitenkaan olemassa virallista sertifiointia tai järjestelmää, jolla kaasun alkuperä esitetään asiakkaille. Toimittajasta, ja toimijasta, riippuen menetelmät ja käytännöt eroavat toisistaan.

Me Rohella pystymme vahvistamaan asiakkaillemme LNG:n tuontimaan toimitusdokumenttien ja rahtikirjojen avulla.

LNG:n alkuperän varmistus ja sertifiointi on toimijoiden vastuulla

Toimitusketjun vastuullisuuteen kokonaisuudessaan kiinnitetään tulevaisuudessa enemmän huomiota. Toimittajien ja toimitusketjun muiden osapuolien on vastattava asiakkaidensa vaatimukseen aukottomasta todistuksesta kaasun alkuperästä.

”Me Rohella olemme sitä mieltä, että LNG:n alkuperän varmistamiseksi on pikimmiten luotava alalle yhteiset toimivat käytänteet läpinäkyvyyden ja luotettavuuden lisäämiseksi. Nämä käytänteet eivät saa kuitenkaan olla liian raskaita ja monimutkaisia. Me haluamme olla etulinjassa löytämässä niitä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa!”, Rohen toimitusjohtaja Sanna Kokkonen kertoo.

Kaasun hankinnassakin vastuullisuus käsittää useita eri osa-alueita – päästöt, toimitusketjun osallisten vastuullisuus, kaasun alkuperä ja muut kokonaisuuteen vaikuttavat tekijät. Toimialalla näihin on kiinnitettävä aiempaa suurempaa huomiota.

”Haluamme herättää keskustelua siitä, miten alkuperään ja vastuullisuuteen liittyviä käytänteitä ja todentamista alallemme voidaan yhteisesti kehittää”, Kokkonen summaa.

Teemme toimitussopimuksia asiakkaillemme parhaillaan – mikäli aihe on teille ajankohtainen, olethan yhteydessä Rohen ammattilaisiin.

Lisätietoja:
Sanna Kokkonen
+358 40 765 2606
sanna.kokkonen@rohe.fi


Kaikki artikkelit