LNG on silta uusiutuvaan energiaan

Lisätietoja
Sanna Kokkonen,
Toimitusjohtaja
+358 40 765 2606
sanna.kokkonen@rohe.fi

Päästövähennystavoitteet ovat kunnianhimoisia ja niiden saavuttaminen edellyttää, että ratkaisuja on otettava laajasti käyttöön. Yritykset tekevät lähivuosina merkittävästi investointeja vähäpäästöisiin ratkaisuihin ja panostavat vastuullisuuteen. Erityisen haastavia tavoitteet ovat teollisuudessa ja liikenteessä, lisäksi toimenpiteitä tulee tehdä ripeällä aikataululla.

LNG on silta uusiutuvaan energiaan. Lisää ajatuksiamme tänään 1.9.2021 julkaistussa artikkelissa Helsingin Sanomien Energia-liitteessä seuraavilla teemoilla:

  • Vähähiilisyys on vallitseva megatrendi ja edellyttää uusiutuvan sähkön nykyistä merkittävästi laajempaa käyttöä, joka mahdollista hyödyntämällä sähköä kaasumaisessa muodossa.
  •  LNG on investointi tulevaisuuteen, koska se toimii mahdollistajana tulevaisuuden uusiutuville polttoaineille.
  • LNG toimii siirtymänä kohti nesteytettyä biokaasua ja kestää jo nyt vertailun perinteiseen fossiiliseen polttoaineeseen.
  • Haminan uusi LNG-terminaali mahdollistaa uusiutuvien energiakaasujen varastoimisen ja höyrystämisen kaasuverkkoihin.
  • Meillä Rohella on tällä hetkellä työn alla useita LNG-kohteita.

Linkit teemaliitteeseen ja artikkeliin:


Kaikki artikkelit