LNG vauhdittaa siirtymää puhtaampaan lämmön ja energian tuotantoon

Lisätietoja
Mikko Korpinen,
Myyntipäällikkö
+358 40 184 8814
mikko.korpinen@rohe.fi

Nesteytetty maakaasu eli LNG mahdollistaa energiantuotannon nopeat ja kustannustehokkaat ilmastoteot – tulevaisuutta unohtamatta. Kainuun Voima Oy on ensimmäisten joukossa tarttunut mahdollisuuteen pienentää merkittävästi päästöjä Rohe Solutionsin LNG-ratkaisulla.

Kajaanissa sijaitsevan Renforsin Rannan yritysalueen yritykset saavat tarvitsemansa prosessihöyryn läheisestä Kainuun Voima Oy:n höyryvoimalaitoksesta. Laitos tuottaa samalla Kajaanin kaukolämpöverkkoon kaukolämpöä ja sähköä hyvällä hyötysuhteella. Höyryvoimalaitoksen varakattilassa polttoaineena on käytetty polttoöljyä, mutta viime vuonna se päätettiin korvata vähäpäästöisemmällä LNG:llä. Korvattavan polttoöljyn vuosienergia vastaa noin 3 000 omakotitalon vuotuista energiakulutusta. Päätöksen pontimena toimivat halu päästä Kajaanin kaupungin päästövähennystavoitteeseen ja varmistaa alueen energiansaanti kaikissa tilanteissa.

Muutoksen toteuttajaksi Kainuun Voima valitsi Rohe Solutionsin, jonka avaimet käteen -ratkaisu koostuu LNG-toimituksista, kahdesta LNG-varastosäiliöstä ja höyrystysasemasta sekä poltinratkaisusta putkistoineen. Nyt vuoden lopulla valmistuva investointi pienentää hiilidioksidipäästöjä noin 3 700 tonnia vuodessa ja tuo lisäksi merkittävän säästön polttoainekustannuksissa.

”Kajaanille hanke on merkityksellinen askel kohti vähäpäästöisempää tuotantoa, jolla myös parannetaan lämmöntuotannon kustannustehokkuutta ja toimintavarmuutta. Rohe valikoitui toimittajaksi vahvan palveluasenteensa ja luottamusta herättävän kokonaisratkaisun myötä”, sanoo Kainuun Voiman toimitusjohtaja Kimmo Keinänen.

Kainuun Voiman lisäksi monet muut yritykset investoivat nyt vastuullisiin ratkaisuihin. Hiilineutraaliuteen siirtyminen edellyttää puhtaampia energiavaihtoehtoja, jotka ovat ripeästi hyödynnettävissä ja myös taloudellisesti kannattavia. Nesteytetty maakaasu tarjoaa erittäin varteenotettavan ratkaisun tähän vaativaan yhtälöön.

”LNG sopii erinomaisesti polttoöljyn korvaajaksi sähkön, lämmön ja höyryn tuotantoon. Sen avulla kaukolämpöyhtiöt ja energialaitokset voivat pienentää hiilidioksidipäästöjä heti noin neljänneksellä ja merkittävästi typpi-, rikki- ja hiukkaspäästöjä ”, sanoo Rohe Solutions Oy:n myyntipäällikkö Mikko Korpinen.

”Ratkaisun hienous on, että nesteytetystä maakaasusta voidaan tulevaisuudessa siirtyä ns. lennossa käyttämään esimerkiksi nesteytettyä biokaasua tai Power To Gas -tekniikalla valmistettavaa uusiutuvaa polttoainetta. LNG auttaa siten päästövähennyksissä heti ja on samalla investointi tulevaisuuteen.”

Joustavuutta ja toimintavarmuutta energiantuotantoon

Lämpö- tai voimalaitoksen uudistamista suunnitteleville yrityksille Rohe Solutions tarjoaa joustavaa palvelua pelkästä LNG:n toimittamisesta kokonaisvaltaiseen avaimet käteen -ratkaisuun. Polttoaineen korvausinvestoinnista saadaan paras hyöty, kun energian vuosikäyttö on 10 GWh:a ja siitä ylöspäin.

Kattavaan ratkaisuun kuuluvat Kainuun Voiman tapaan toimintavarmat LNG-kuljetukset ja asiakkaan tarpeen mukaan mitoitettu asiakasterminaali. Se koostuu LNG-varastosta ja höyrystysasemasta, jossa LNG muutetaan takaisin kaasumaiseen muotoon polttamista varten.

”Olemme joustava kumppani ja kuuntelemme aina asiakkaan tarpeita. Lupa-asioiden, suunnittelun ja rakentamisen lisäksi hoidamme tarvittaessa myös asiakasterminaalin operoinnin, huollon ja valvonnan. Kumppaneinamme ovat toimialojensa parhaat osaajat”, Korpinen kertoo.

Rohe on toimittanut LNG:tä asiakkailleen jo yli kolme vuotta eri lähteistä, niin ulkomailta kuin myös Tornion LNG-terminaalista, ja ensi vuodesta lähtien Haminaan valmistuvasta terminaalista. Sen myötä LNG:tä voidaan hankkia maailmanmarkkinoilta aiempaa laajemmin, mikä lisää kustannustehokkuutta ja toimitusvarmuutta entisestään. Terminaalia rakentaa Hamina LNG Oy, joka kuuluu samaan yritysryhmään Rohe Solutionsin omistavien Haminan Energian ja virolaisen Alexela Energian kanssa.

Nesteytetyssä muodossaan maakaasu toimitetaan tehokkaasti asiakkaille kaikkialle Suomessa. Yhden yhdistelmäsäiliöauton LNG-kuorma vastaa energiasisällöltään noin neljää täysperävaunullista haketta.

Käytettävyydeltään erinomainen LNG vastaa hyvin energiantuotannon muuttuviin tarpeisiin. ”LNG:n energiasisältö voidaan ottaa erittäin nopeasti käyttöön, jos tehontarve muuttuu äkillisesti esimerkiksi sään tai sähkömarkkinoiden vaihtelun vuoksi. Erinomaisen säädettävyyden ansiosta takaisin maakaasuksi höyrystetyllä LNG:llä päästään nopeasti tarvittaviin huipputehoihin ja säätöalue on laajempi, jolloin myös minimitehoissa on mahdollista päästä aiempaa alemmas. Puhdas ja puhtaasti palava LNG helpottaa myös laitoksen kunnossapitoa ja huoltoa,” Korpinen summaa ratkaisun hyötyjä.


Kaikki artikkelit