Velvoitevarastointilaki on tarpeellisempi kuin koskaan – Rohe Solutionsin tarjoama palvelu helpottaa velvoitteen täyttämistä

Lisätietoja
Joel Unha,
Myyntipäällikkö
+358 44 326 1105
joel.unha@rohe.fi

Haastattelimme Huoltovarmuuskeskuksen vanhempaa varautumisasiantuntijaa Timo Vapalahtea velvoitevarastointilain tiimoilta. Rohe Solutions tarjoaa varastointivelvoitteen piirissä oleville yrityksille velvoitevarastointipalvelua, josta myyntipäällikkömme Joel Unha kertoo. Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa velvoitevarastointi mietityttää, sillä vaikkapa Balticconnectorin käyttökatkoksen myötä varastoidun polttoaineen käyttöönotto saattaa tuntua konkreettisemmalta kuin ennen.

Viime vuosina maakaasun riittävyys Suomessa tai muualla Euroopassa ei ole ollut ilmiselvä asia. Venäjän aloittaman Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan myötä Euroopassa sijaitsevien venäläisomisteisten maakaasuvarastojen hyödyntäminen on loppunut. Aiemmin pitkälti Venäjän tuonnista riippuvaisille maakaasumarkkinoille on täytynyt löytää uusia ratkaisuja toimittaa polttoainetta. Kun kaasun saatavuus on vaikuttanut hintoihin ja aiheuttanut pohdintaa sen riittävyydestä, on huoltovarmuuslain merkitys konkretisoitunut.

Velvoitevarastointilaki suojaa poikkeustilanteissa

–  Velvoitevarastointilaki määrittää, että erilaisten maakaasua käyttävien ja myyvien tahojen täytyy valmistautua mahdolliseen poikkeustilanteeseen kaasunjakelussa varastoimalla tietty määrä maakaasua tai muuta polttoainetta, kertoo Huoltovarmuuskeskuksen vanhempi varautumisasiantuntija Timo Vapalahti.
– Velvoite ei koske teollisuudessa eikä ulkomaanliikenteessä käytettyä maakaasua, Vapalahti täydentää.

Poikkeustilanteen ilmetessä Huoltovarmuuskeskukselta tulee Vapalahden mukaan anoa lupaa ottaa tämä varastoitu polttoaineosuus käyttöön.

– Lupa voidaan myöntää, jos velvollisen toiminta tai tuotanto on vaarassa keskeytyä tai olennaisesti vähentyä ilman velvoitevaraston käyttöönottoa, Vapalahti tarkentaa. Tausta-ajatus on, että varastoidulla määrällä päästään tarvittaessa pahimman yli, kunnes polttoaineensaanti saadaan turvattua muilla tavoilla.

Maakaasun velvoitevarastointivelvollisuus on elinkeinonharjoittajilla, joka:

  • käyttää maakaasua kaasun siirtoverkkoon liitetyssä käyttöpaikassa
  • vähittäismyy maakaasua jakeluverkonverkon välityksellä suoraan loppukäyttäjille
  • käyttää LNG:tä sähkön ja lämmön tuottamiseen
  • jälleenmyy maakaasua tai LNG:tä ajoneuvo- tai vesiliikennekäyttöön.

Lisävarastointivelvoite sitoo teollisuuttakin

Vapalahti muistuttaa myös väliaikaisesta lisävarastointivelvoitteesta, joka velvoittaa myös teollisia toimijoita varastoimaan polttoainetta. Sen tausta liittyy niin ikään viime vuosien muutoksiin kaasumarkkinoilla, kun varautuminen talven myötä lisääntyvään kaasuntarpeeseen tuotti haasteita:

–  Euroopan kaasuvarastoista useat jäivät 2021–2022 talvella vajaiksi tai jopa tyhjiksi. Tämän takia säädettiin EU-asetus, joka velvoittaa jäsenmaat täyttämään nämä maanalaiset kaasuvarastot 90 %:n täyttöasteeseen talvikaudeksi, valottaa Vapalahti.

Lisävarastointivelvoite on voimassa vuoden 2025 loppuun asti, eikä voimassaoloa näillä näkymin olla pidentämässä.

Velvoitevarastointipalvelusta tehdään vuoden sopimus

Rohe Solutions tarjoaa helppoa ratkaisua velvoitevarastointilain piirissä oleville yrityksille, joiden täytyy varastoida käytön perusteella tietty määrä polttoainetta. Voimme varastoida polttoainetta myös lisävarastointivelvoitteen täyttämiseksi silloin, kun Balticconnector-yhteys on toiminnassa.

–  Velvoitevarastointipalvelussa me takaamme, että asiakkaalle on varattu Haminan LNG-terminaalissa LNG:tä asiakkaan ja Rohen välisessä sopimuksessa sovittu määrä. Tämä LNG voidaan asiakkaan tarpeiden mukaan joko höyrystää kaasun jakeluverkkoon tai kuljettaa rekoilla asiakkaan omaan LNG-varastoon, jos sellainen on, kertoo Rohe Solutionsin myyntipäällikkö Joel Unha.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on varastoimaamme LNG:hen osto-optio etukäteen sovittuun hintaan, tarkentaa Unha.

Sopimukset velvoitevarastoinnista tehdään vuodeksi kerrallaan, aina heinäkuun alusta kesäkuun loppuun. Sopimusasioissa kannattaa Unhan mukaan kuitenkin olla aktiivinen jo keväällä, jotta kaikki ehditään hoitaa kuntoon ennen sopimuskauden alkua.

Miksi ulkoistaa varastointivelvoite?

Vain harvat toimijat pystyvät tarjoamaan yllä kuvatun kaltaista velvoitevarastointipalvelua. LNG:n ohella velvoitteen täyttämiseksi voidaan käyttää myös kevyttä polttoöljyä. Tämä on yksi syy siihen, miksi monet yritykset omistavat omat öljysäiliönsä, sillä maakaasun varastoiminen ilman omaa LNG-varastoa on haastavaa. Omien varastojen ylläpitäminen vaatii kuitenkin merkittäviä taloudellisia panostuksia, eikä öljyn käyttäminen ole ihanteellinen ratkaisu, etenkään ympäristönäkökulmasta.

– Velvoitevarastointipalvelun käyttö mahdollistaa kustannusten pienentämisen ja tekee niistä ennakoitavampia, toteaa myyntipäällikkö Unha. 

Jos huoleton velvoitevarastointipalvelu kiinnostaa, ota yhteyttä Joel Unhaan!


Kaikki artikkelit