Toimarin kynästä – Katsaus Rohen syksyyn

Toimarin kynästä – Katsaus Rohen syksyyn
Lisätietoja
Sanna Kokkonen,
Toimitusjohtaja
+358 40 765 2606
sanna.kokkonen@rohe.fi

Marraskuu mielletään kaikkein harmaimmaksi kuukaudeksi. Tänä syksynä geopoliittinen tilanne ei myöskään ole ollut valoisa. Kuten Rohen asiakkaat, kumppanit ja muut sidosryhmät hyvin tietävät, on maakaasun hinta Euroopassa käynyt syksyllä ennätyslukemissa. Mutta kuten ensilumi on tuonut jo valoa pohjolan pimeyteen, niin myös kaasumarkkinalla on hintojen suhteen käännytty kohti parempaa markkinatilannetta. Marraskuu on ollut Rohelle monella tapaa odotettu ja onnistunut kuukausi!

Tämä palsta on Rohe Solutions Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kokkosen sekä jatkossa muidenkin Rohen asiantuntijoiden vilkaisu taustapeiliin ja katsaus liiketoiminnan tulevaisuuteen.

Haminan LNG-terminaali on otettu kaupalliseen käyttöön – Iso harppaus kaasun toimitusvarmuuteen

Syksyn – ja kenties koko vuoden – merkittävin uutinen on Haminan LNG-terminaalin avautuminen Euroopan kaasutoimituksille. Vaikka toimitusten käynnistyminen ei näy asiakkaidemme arjessa suoraan, vahvistaa terminaali kaasun toimitusvarmuutta Suomessa merkittävästi. Olemme Rohella ottaneet vuoden aikana isoja kehitysaskelia kohti monipuolisempia kaasun hankintakanavia. Vielä vuoden kahtena ensimmäisenä kuukautena LNG:tä tuotiin idästä mutta Ukrainan sodan alkamisen myötä hankinta- ja toimitusketjut rakennettiin uudelleen. Erityisen ylpeä olen siitä, miten Rohe on pystynyt muuttumaan ja mukautumaan uuteen tilanteeseen.

Terminaali on merkittävä paitsi Rohen liiketoiminnan, myös Suomen huoltovarmuuden kannalta.

Marraskuusta alkaen Rohen LNG-toimitukset Euroopasta ovat kulkeneet Haminan uuden LNG-terminaalin läpi asiakkaillemme kaasuverkkoon höyrystettynä. Myös ensimmäiset LNG-toimitukset rekoilla tehtiin marraskuussa onnistuneesti. Terminaali on merkittävä paitsi Rohen liiketoiminnan, myös Suomen huoltovarmuuden kannalta. Voisin todeta Haminan LNG-terminaalin avautumisen olevan vuoden merkittävin edistysaskel myös Kymenlaakson kaasutoimijoiden yhteenliittymälle – Haminan kaasuklusterille.

Valtavaa hintavaihtelua, uusi normaali sekä uusia henkilöresursseja

Asiakkaille toimittamamme kaasun hinta on suoraan verrannollinen kansainväliseen kaasun TTF-indeksiin. Tämän vuoden aikana kaasun kysyntä on Suomessa laskenut noin puoleen ja volatiliteetti eli hintavaihtelu on suuri verrattuna aiempiin vuosiin.

Se joka pysyy kyydissä nyt, on takuulla vahva toimija myös tulevaisuudessa.

Vaikka energiakustannuksissa on tapahtunut toivottua laskua talvea kohti, ovat hinnat yhä verrattain korkeat. En ole varma, voidaanko hintojen vaihtelussa ja kasvaneissa kustannuksissa puhua jo kliseisestä ”uudesta normaalista”? Joka tapauksessa näköpiirissä ei ole nopeaa muutosta entiseen. Se joka pystyy tässä hetkessä joustavasti muuttumaan ja investoimaan vihreään siirtymään, on takuulla vahva toimija myös tulevaisuudessa.

Toimarin kynästä – Katsaus Rohen syksyyn
Tämä palsta on Rohe Solutions Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kokkosen sekä jatkossa muidenkin Rohen asiantuntijoiden vilkaisu taustapeiliin ja katsaus liiketoiminnan tulevaisuuteen.

Tavoitteenamme on kestävä kasvu ja ilolla kehitämmekin asiakkuuksia sekä palvelutarjontaamme. Marraskuun aikana olemme uusien toimitussopimusten myötä päässeet aloittamaan yhteistyön uusien asiakkaiden kanssa. Jotta pysymme kasvuvauhdissa mukana ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, tulemme lähiaikoina vahvistamaan myös henkilöstöresurssejamme. Tästä lisää myöhemmin, pysykää kuulolla!

Kohtaamisia Energiamessuilla ja kasvava mielenkiinto uusiin energiamuotoihin

Syksyn ehdottomiin kohokohtiin lukeutui tietysti myös energia-alan päätapahtuma Energiamessut Tampereella. Rohelta oli tapahtumassa vahva edustus sekä asiantuntijapuheenvuoroja. Paikalla olomme herätti kiinnostusta ja parasta antia tapahtumassa olikin ihmisten tapaaminen kasvokkain, lukuisien Teams-palavereiden jälkeen. Oli ilo nähdä paikan päällä useita asiakkaita, kumppaneita ja muita sidosryhmien edustajia.

Vaikka meillä Rohella pääfokus on nesteytetyssä maakaasussa sekä uusiutuvissa kaasuissa, katsomme avoimin mielin tulevaan – laajemmin uusiin energiamuotoihin. Kiinnostuneina seuraamme erityisesti Suomessa ja Euroopassa käytävää keskustelua ja hankkeita vedystä tulevaisuuden energiamuotona.

Olemmekin kasvattaneet asemaamme kaasualan toimijana ja se vankistuu entisestään. Osallistumme innolla kaasualan keskusteluiden lisäksi myös vaihtoehtoisia energiamuotoja käsitteleviin tapahtumiin ja keskusteluun. Tulevaisuuden energiajärjestelmä on monipuolinen ja joustava!

Sanna Kokkonen

040 765 2606
sanna.kokkonen@rohe.fi


Kaikki artikkelit