Energiamessuilla puhututtivat LNG:n ja biokaasun tulevaisuus, huoltovarmuus ja logistiikka

Rohen messuosasto Energiamessuilla 2022
Lisätietoja
Rohe Solutions Oy,


Ota yhteyttä

Energiamessut saatiin järjestettyä lokakuun lopulla vihdoin yli kahden vuoden odotuksen jälkeen. Paikalla oli koko suomalaisen energia-alan huippuosaajat.

Rohe osallistui messuille usean henkilön voimin. Kolmen päivän aikana Rohen osastolla oli tavattavissa Sanna, Mikko ja Jani sekä Hamina LNG Oy:n, Haminan Energian ja Alexelan edustajia.

Rohen Energiamessujen osasto erottui edukseen ja osastolla kohdattiin useita ihmisiä.

”Teemamme messuilla oli kohtaamiset. Pääsimme vihdoin näkemään asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme sekä potentiaalisia asiakkaitamme, mikä oli erittäin iloinen asia korona-ajan jälkeen”, Rohen toimitusjohtaja Sanna Kokkonen kertoo.

Rohe piti messujen aikana kolme esitystä Energiamessujen Valo-lavalla. Mikko puhui LNG:n tuomasta huoltovarmuudesta ja riskien hajautuksesta yritysten kaasunhankinnassa, Sannan esitys käsitteli LNG:n roolia biokaasualan kasvun vauhdittajana Suomessa ja Jani pureutui LNG:n logistiikan päästöihin omassa puheenvuorossaan.

LNG-pohjainen kaasu turvaa yritysten huoltovarmuutta ja vähentää riskejä

Epävarmuus energian saatavuudesta ja hinnanmuutoksista aiheuttaa huolta sekä yrityksissä että kotitalouksissa. Tämänhetkisessä markkinatilanteessa energian hinta on edelleen huomattavan korkea aiempaan tasoon verrattuna, ja tämä on valitettavasti korostunut etenkin kaasun kohdalla.

Hankinta- ja toimitusketjut sekä energiamarkkinoiden virrat hakevat parhaillaan uutta uomaansa. Tilanne tulee tasoittumaan ajan myötä, vaikka aiemmin totuttuun tasoon tuskin enää palataan. Rohen tehtävänä on yksinkertaistaa asiakkaan kaasun hankinta ja jakelu asiakkaan liiketoimintaan sopivaksi paketiksi.

Haminan kaasuklusteri tarjoaa ratkaisuja Haminan LNG-terminaalista erilaisiin tarpeisiin, erilaisille asiakkaille.

Investointi kaasuun nyt antaa muihin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna välittömän päästövähenemän ja täydet valmiudet ottaa käyttöön fossiiliton ratkaisu nopeasti ja ilman lisäinvestointeja.

Rohen LNG-pohjainen kaasu turvaa ja vahvistaa asiakkaan huoltovarmuutta, sekä hajauttaa asiakkaan kaasun hankinnan riskejä, kun energialähdettä on saatavilla aina Rohelta – verkosto- tai offgrid-toimituksena.

Tästä meillä on jo onnistuneita kokemuksia, esimerkiksi Kainuun Voimasta. Lue lisää, kuinka energiayhtiö korvasi polttoöljyn käyttöä kaasuratkaisulla.

LNG vauhdittaa biokaasualan kasvua Suomessa

Tulevaisuudessa kaasu virtaa vihreämmin. Kaikessa tässä on kyse siitä, kuinka LNG vauhdittaa biokaasuun, erityisesti LBG:n (Liquefied Bio Gas), siirtymistä Suomessa.

Biokaasun tuotantomäärät kasvavat seuraavan viiden vuoden aikana huomattavasti ja LNG tullaan korvaamaan puhtaalla biokaasulla ja synteettisellä metaanilla tulevina vuosikymmeninä. Tällä hetkellä pääosa biokaasusta ohjautuu liikenteeseen, mutta tarve biokaasulle on tunnistettu myös teollisuuden kohteissa.

Lähde: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Tällä hetkellä nesteytetyn biokaasun saatavuus on hyvin rajallista, mutta investointihankkeita on jo vireillä. LNG:n avulla luodaan kaasualalle kysyntää sekä rakennetaan toimivaa infraa, jotta siirtyminen uusiutuviin kaasuihin olisi mahdollisimman joustavaa.

Olennaista koko prosessissa ovat toimitusvarmuus ja saatavuus, missä LNG on hyvä pari uusiutuville kaasuille.

Aiheesta on julkaistu artikkeli myös Biokierto ja Biokaasu -lehdessä lokakuussa 2022. Artikkeli on luettavissa täällä.

Vähäpäästöinen LNG:n logistiikka on tärkeässä roolissa kaasutoimituksissa

Suomessa kaasuinfra kehittyy jatkuvasti hyvää vauhtia kansallisen kaasuputkiverkon ulkopuolella – kolme LNG terminaalia eri puolella Suomea takaavat hyvän pohjan kaasun jakelulle nyt ja tulevaisuudessa.

LNG:n satelliittikohteet teollisuudessa ja liikenneasemilla tuovat kaasun monipuolisesti saataville teollisuuteen ja ammattikäyttöön. Uusiutuvien kaasujen, kuten biokaasun ja synteettisten kaasujen, tuotannon skaalautuessa on LNG:n logistiikka valmis palvelemaan näiden jakelua asiakkaille – mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

LNG-logistiikka

Rohen käyttämällä kalustolla energiaa voidaan siirtää 450 MWh yhdellä toimituksella. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdellä b-link-yhdistelmällä saadaan toimitettua Haminan terminaalista 100 kilometrin säteellä energiaa noin 1000 MWh päivässä, eli yli 300 GWh:a vuodessa. Tämä vastaa noin 15 000 omakotitalon tarvitsemaa energiamäärä.

Iso LNG-yhdistelmä yhdistettynä lyhyeen etäisyyteen tuo merkittävää etua logistiikan tehokkuuteen ja sitä kautta päästöihin. Esimerkiksi Nesteen MyDieselin käytöllä saadaan logistiikasta hiilivapaata ja kustannusvaikutus on pieni logistiikan ollessa tehokas.

Tulevaisuudessa uusiutuva kaasu saadaan siirrettyä pienillä päästöillä tai jopa hiilivapaasti tuotantokohteista loppukohteisiin. Kaasua voidaan myös tarvittaessa varastoida Haminan terminaaliin ja höyrystää kaasuverkkoon.

Haminan LNG-terminaali avattiin kaupalliseen käyttöön marraskuussa 2022. Lue lisää siitä täältä.


Kaikki artikkelit