Joelin kynästä: Rohella sekä kaasumarkkinassa tapahtuu ensi talvena! Arvio kaasumarkkinan kehityksestä 

Järvimaisema, jossa vettä ja metsäisiä saaria. Oikeassa alalaidassa myyntipäällikkö JOel Unhan kuva rinnasta ylöspäin. Kuvan päällä teksti: Myyntipäällikön arvio: näin kaasumarkkina kehittyy
Lisätietoja
Joel Unha,
Myyntipäällikkö
+358 44 326 1105
joel.unha@rohe.fi

Kesä alkaa kääntyä ehtoopuolelle ja koulutkin jo alkavat, joten Kynästä-palstallakin otetaan katsaus tulevaan talveen, niin Rohen kuin laajemmin kaasumarkkinan näkökulmasta. Aloitin kesäkuun alussa kaasun siirtoverkon asiakkuuksien myyntipäällikkönä ja minut on otettu erinomaisesti vastaan Rohen tiiviiseen työyhteisöön. Laakereillaan ei ole tarvinnut levätä, vaan ensi vuoden suunnitelmat – joista tässäkin jutussa kerrotaan – ovat pitäneet kiireisinä.

Tämä teksti on Rohe Solutions oy:n myyntipäällikkö Joel Unhan katsaus niin Rohen kaasun siirtoverkon palvelutarjonnan kuin kaasumarkkinan lähitulevaisuuteen. 

Rohen asiakkaille entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua

Tavoitteemme on olla luotettava ja mutkaton kumppani asiakkaillemme. Rohe Solutions palvelee kaasun siirtoverkon ulkopuolella toimivia asiakkaita LNG-kuljetuksilla sekä meriliikenteen bunkrauspalveluilla. Lähitulevaisuudessa satsaamme erityisesti myös siirtoverkkoon liitettyjen asiakkaiden palveluiden kehittämiseen. Kaasutoimitustemme toimitusvarmuus on täydet 100 %.  

Jatkossa Rohe tarjoaa VTP (virtual trading point) -kaasutoimitusten rinnalle myös erilaisia palveluita kaasun siirtoverkossa. Tarkemmin sanottuna kyse on shipperinä toimimisesta, tasehallinnasta vastaamisesta, sekä tasevastaavana shipperinä toimimisesta. 

  • Shipperin roolissa toimiminen tarkoittaa, että jatkossa voimme toimittaa maakaasun suoraan siirtoverkkoon kytketylle loppukäyttäjälle. 
  • Tasehallinnasta vastaaminen taas liittyy taseryhmämme kaupallisesta tasapainosta vastaamiseen: kaasumarkkinoiden taseen on oltava tasapainossa, jotta varmistetaan kaasumarkkinoiden toimitusvarmuus ja järjestelmän vakaus. Kaasun käyttäjät kuuluvat kaikki johonkin taseryhmään ja antavat ennusteita siitä, kuinka paljon kaasua he aikovat käyttää kaasupäivän aikana. Tasehallinnasta vastaavana toimijana valvomme näitä ennusteita ja pyrimme tasapainottamaan ne toteutuneen kulutuksen kanssa. 
  • Tasevastaavana shipperinä vastaamme sekä taseryhmämme kaupallisesta tasapainosta Suomen maakaasumarkkinalla että toimituksista siirtoverkkoon palvellen asiakkaidemme tarpeita.  

Aiemmin Rohelta hankittu kaasu on toimitettu Gasgrid Finlandin ylläpitämään virtuaaliseen kauppapaikkaan VTP-kaasutoimituksena, josta asiakkaan on täytynyt joko itse hoitaa tai muuten ulkoistaa shipperin ja tasevastaavan tehtävät. Tammikuusta alkaen asiakas voi halutessaan kuitenkin hankkia molemmat tai jommankumman näistä palveluista meidän kauttamme – jos tämä kiinnostaa, niin ollaan ehdottomasti yhteydessä! 

Maakaasun markkinakatsaus: mitä lähitulevaisuus tuo tullessaan? 

Kehitystä tapahtuu niin Rohella kuin Euroopan kaasumarkkinoillakin. Peilaten viime aikojen markkinatilanteeseen, jaan pohdintojani kaasumarkkinan mahdollisesta kehityksestä lähitulevaisuudessa. Viime aikoina maakaasu on ollut energianlähteenä edullisempaa kuin esimerkiksi öljy, joka tarkoittaa sitä, että kysyntää sille on. 

Vaikka elokuinen aurinko lämmittääkin vielä mukavasti, kääntyvät kaasumarkkinassa ajatukset jo nurkan takana odottavaan talveen, jolloin maakaasun kysyntä lisääntyy. Vaikka viime talven kaltaista energiakriisiä ei onneksi näytä olevan tiedossa, on tulevan talven kylmyys toki yksi tekijä, joka vaikuttaa kaasun hinnan kehitykseen. 

Tällä hetkellä eurooppalaisten kaasuvarastojen tilanne on hyvä – kirjoitushetkellä ne ovat noin 87-prosenttisesti täynnä ja talveen mennessä täyttöasteessa päästäneen lähelle sataa prosenttia. On kuitenkin huomioitava, että vaikka eurooppalaiset kaasuvarastot olisivat täynnä, kattavat ne ainoastaan noin nelisenkymmentä prosenttia talven odotetusta kysynnästä. Siksi luotettavat kaasutoimitukset näyttelevät energiantuotannon kannalta merkittävää roolia läpi talven. Monipuolisen hankintarakenteen ja toimitusreittien ansiosta Rohe onkin asiakkailleen turvallinen valinta.

Koska Eurooppaan suuntautuvat kaasutoimitukset Venäjältä on valtaosin korvattu merikuljetuksilla esimerkiksi USA:sta, Australiasta ja Lähi-Idästä, on Euroopan nesteytetyn maakaasun infrastruktuuri kasvanut isoin harppauksin. Tämä lisännee eurooppalaisen kaasuinfrastruktuurin joustavuutta pitkällä tähtäimellä monipuolistaen mahdollisia toimittajia ja reittejä. Toisaalta rahtikuljetusten osuuden kasvu tarkoittaa myös sitä, että Aasian kysyntä tulee vaikuttamaan kaasun hintaan yhä enenevissä määrin, kun Kiinan talous avautuu viimeistään nyt pandemian jälkimaininkien hellitettyä. 

Kaiken kaikkiaan kaasun hinta markkinoilla tulee siis oletettavasti nousemaan tulevaa talvea kohti mentäessä, mutta viime talven kaltaista dramaattista nousua tuskin on tiedossa. Toki markkinoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten Euroopan talouskehitys, ja seuraamme Rohella aktiivisesti markkinatilanteen kehitystä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä. Tulevissa kirjoituksissani on ajatuksena pohtia myös hiukan hinnan kehitystä 2020-luvun aikana – mielenkiintoisia näkymiä aiheuttaa esimerkiksi LBG:n osuuden lisääntyminen kaasuverkossa sekä vedyn potentiaali.

Joel Unha, myyntipäällikkö

044 326 1105
joel.unha@rohe.fi


Kaikki artikkelit