Kysyntä ohjailee nyt kaasumarkkinaa, mutta konkretisoituvatko vihreän siirtymän hankkeet vuonna 2023? – Toimarin kynästä

Lisätietoja
Sanna Kokkonen,
Toimitusjohtaja
+358 40 765 2606
sanna.kokkonen@rohe.fi

Alkanut vuosi tulee näyttämään kotimaisen kaasumarkkinan suunnan. On mielenkiintoista nähdä, konkretisoituuko viime vuoden keskustelu uusiutuvien kaasujen hankkeista. Vaikka kaasujen hintavaihtelu luo yhä epävarmuustekijöitä, alkaa markkina olla jokseenkin uomissaan: kysyntä ja tarjonta ohjaavat bisnestä, kuten pitääkin. Viime vuoden tilinpäätöksemme valmistuu parhaillaan ja se on varsin positiivinen. Myös alkanut vuosi on näyttänyt Rohen kannalta erittäin valoisalta.

Tämä palsta on Rohe Solutions Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kokkosen ja muiden Rohen asiantuntijoiden vilkaisu taustapeiliin sekä katsaus liiketoiminnan tulevaisuuteen.

Kaasukauppa toimii markkinaehtoisesti – Onko odotettavissa kysyntäpiikkejä?

Maakaasun hinta määräytyy suurelta osin suoraan kansainvälisen TTF-hintaindeksin mukaan. Kuten tiedämme, vuonna 2022 kaasun hinnoissa nähtiin historiallisen suurta vaihtelua. Nyt kuitenkin hinta on merkittävästi laskenut, mikä laskee myös Rohen jakeleman kaasun ja LNG:n hintaa. Kaasun hinnan laskiessa, siitä tulee entistäkin kilpailukykyisempi energiamuoto esimerkiksi öljyyn verrattuna. Samalla kaasun kysynnän voidaan odottaa kasvavan. Markkinamekanismia voidaankin pitää toimivana, eikä siihen ole syytä puuttua liikaa esimerkiksi asettamalla hintakattoja tai tekemällä muita poliittisia linjauksia, joiden vaikutuksia on haastavaa ennalta arvioida.

TTF FM -indeksin hintakehitys ja ennuste €/MWh (HHV)

Riskien hallinnan nimissä moni yritys teki muutoksia energiapalettiinsa jo viime vuonna, ja ne jotka eivät tehneet, toimivat viimeistään nyt. Uskon, että kaasun hinnan lasku lisää yritysten halukkuutta investoida kaasuinfraan. Kiinnostuksen kasvu on näkynyt konkreettisina uusina LNG-toimitussopimuksia, joita on solmittu heti alkuvuodesta. Samalla uudet asiakkuudet antavat aihetta vahvistaa logistiikkaamme uusilla kalustoinvestoinneilla. Odotettu kysynnän lisääntyminen on herättänyt ajatuksia monessa kaasun käyttäjässä ja jakelijassa: ovatko LNG-varastot vaarassa ehtyä, mikäli kysyntäpiikki on huomattava? Entä ohjautuuko LNG Eurooppan ulkopuolelle, jos hintataso laskee merkittävästi?

Rohen asiakkaille LNG:n tuonti Haminan LNG-terminaalin kautta ja huippuunsa hiotut logistiikkaratkaisut takaavat LNG:n ja kaasun saatavuuden, vaikka kysyntä kasvaisikin äkisti. Edistyksekkään LNG-logistiikkamme ansiosta, pystymme toimittamaan joustavasti myös spot-toimituksia äkilliseenkin tarpeeseen.

Rohelle uusia asiakkuuksia – konkretisoituvatko vihreän siirtymän hankkeet?

Tammikuun aikana solmimme yhteistyön peräti kolmen uuden asiakkaan kanssa, mikä tukee vahvasti liiketoimintamme kasvua. Myös mielenkiintoisia biokaasuhankkeita on pöydällä niin Rohen kuin asiakkaidemmekin suunnitelmissa.

Viime vuoden poikkeuksellinen tilanne herätti paljon keskustelua vihreän siirtymän ratkaisuista. Etenkin uusiutuvat kaasut – biokaasu ja synteettinen metaani – saivat runsaasti mediahuomiota. Seuraamme innolla, konkretisoituvatko puheet vihreämpien kaasujen hankkeista. Nähdäänkö pian investointipäätöksiä ja saadaanko tuotantolaitosten rakennushankkeita käyntiin? Varmaa kuitenkin on, että satsaukset LNG-logistiikkaan vauhdittavat vuonna 2023 myös energia-alan vihreää siirtymää. Uusiutuvien kaasujen logistiikkaan Rohelta löytyy jo osaaminen ja tulemme kehittämään palvelutarjontaa entisestään.

Sanna Kokkonen
040 765 2606
sanna.kokkonen@rohe.fi


Kaikki artikkelit