Kaasumarkkina nyt – nämä tekijät vaikuttavat kaasun hintaan ja kysyntään

Kaasumarkkinoiden näkymät, LNG-toimituksia Haminan terminaaliin läpi talven
Lisätietoja
Joel Unha,
Myyntipäällikkö
+358 44 326 1105
joel.unha@rohe.fi

Viimeiset pari vuotta – unohtamatta viime viikkojen tapahtumia – energiamarkkina on ollut myllerryksessä. On tärkeä ymmärtää, että kaasun hintakehitys voi olla nykyään nopeasyklisempää kuin vaikkapa öljyyn. Konfliktit, sotatila ja jopa säätiedotukset vaikuttavat kaasun hintaa määrittävään TTF-hintaindeksiin. Euroopassa käytettävä maakaasu on pitkälti LNG-pohjaista, jolloin hintaindeksiin vaikuttaa myös LNG-tarjonnan muutokset – niin kutsutut ”tarjontashokit”.

Tässä artikkelissa asiantuntijat esittävät näkemyksensä kaasumarkkinoista sekä sen hinnan ja kysynnän kehityksestä lähitulevaisuudessa. Artikkelissa esitettyjen näkemysten takana ovat Rohe Solutionsin myyntipäällikkö Joel Unha sekä emoyhtiö Alexelan Energy Portfolio Manager Kalvi Nõu.

Balticconnectorin käyttökatko ei vaikuta Rohen asiakkaiden kaasutoimituksiin

Lokakuun alussa uutisoitu Viron ja Suomen välisen Balticconnector-kaasuputken vaurio katkaisi putkea pitkin Suomeen virtaavan kaasun. Nyt on helppo sanoa, että varautuminen on kannattanut, sillä kuten tiedotimme, ei käyttökatko vaikuta lainkaan asiakkaisiimme, vaan kaasutoimitukset on taattu Haminan LNG-terminaalin kautta 100 prosentin toimitusvarmuudesta tinkimättä.

– Rohe on saavuttanut hyvän jalansijan Suomen markkinassa ja sen jakeluverkosto on laajentunut nopeasti. Energiayhtiö Alexela on tytäryhtiönsä Rohen kautta mukana varmistamassa suomalaisten asiakkaiden kaasun saatavuuden Balticconnectorin käyttökatkosta huolimatta. Euroopan kaasuvarastojen kapasiteetista 97 % on täynnä talven varalle. Alexelan toimituksilla myös Haminan LNG- varastot valjastetaan suomalaisten tilaajien tarpeisiin, Nõu Alexelalta selvittää.

Kylmenevä talvi sekä maailmantilanne herättävät kysymyksiä – Itämerikin jäätyy

Balticconnectorin ohella ilmassa on myös muita ajankohtaisia uutisia, joiden vuoksi kaasun hintaindeksi on ollut viime aikoina nousussa.

– Markkina on jo sopeutunut Ukrainan sotaan ja sen vaikutuksiin, mutta nyt sotatila Lähi-idässä on johtanut esimerkiksi Israelin kaasutoimitusten rajoituksiin Egyptin LNG-vientilaitoksella. Lisäksi Australian LNG-terminaalin työntekijöiden antama lakkovaroitus heilautti TTF-indeksiä kaksi viikkoa sitten, myyntipäällikkö Unha listaa ajankohtaisia hintavaikutuksia.

Pian kylmenevä talvi on nostanut ilmoille kysymysmerkkejä, kuten sääolosuhteet ja sään vaikutukset kaasun kysyntään sekä tarjontaan. Suomen huoltovarmuus sekä teollisuuden toiminta on Haminan LNG-terminaalin ohella turvattu Inkoon kelluvan kaasuterminaalin ansiosta. Haminan LNG-terminaali avattiin kaupalliseen käyttöön jo lokakuussa 2022 ja siitä saakka energiayhtiö Alexelan toimesta terminaaliin on toimitettu laivalasteja säännöllisesti – ympäri vuoden. Inkoon kelluva terminaali puolestaan vihittiin käyttöön tammikuussa 2023 ja ensimmäiset kaupalliset nesteytetyn maakaasun eli LNG:n toimitukset Inkooseen rantautuivat huhtikuussa 2023.

– Rohe keskittyy kuljettamaan kaasua Haminasta asiakkailleen joko nesteytetyssä muodossa tai höyrystäen LNG:tä suoraan kaasun siirtoverkkoon. Tilauskanta vaikuttaa kasvavan jatkuvasti ja nyt solmitaan kovaa vauhtia jo ensi kevään toimitussopimuksia, myyntipäällikkö Unha kertoo tyytyväisenä.

On melko luonnollista, että jopa säätiedotukset vaikuttavat kaasun hintaan sekä kysyntään. Mitä kylmempi talvesta tulee, sitä suurempi on kaasun tarve myös Suomessa – Keski-Euroopasta puhumattakaan.

– Aiomme liikennöidä pienemmillä kaasualuksilla Haminan terminaaliin läpi talven. Terminaalin sijainti on varsin ihanteellinen myös talviolosuhteissa. Kaikilla Haminan terminaaliin seilaavilla aluksilla on sydäntalven olosuhteisiin soveltuvat jääluokitukset, Alexelan Nõu kuvailee Itämeren kaasulogistiikkaa alkavana talvena.

Virossa hetkellisesti jopa kaasun ylitarjontaa? – Suomessa terminaaleja yhden sijasta kaksi

Vaikka näyttää siltä, että ainakaan toistaiseksi kaasua ei virtaa Suomeen Balticconnectorista, on huoltovarmuudessa otettu iso harppaus viime talveen. Inkoon investointien myötä terminaaleja on nyt yhden sijasta kaksi.

Kun Balticconnector on poissa pelistä, Viron puolella kaasussa voi olla hetkellisesti jopa ylitarjontaa. Konsernin hankintakanavat ovat monipuoliset ja Balticconnectorin häiriöllä ei ole vaikutusta Alexelan toimintaan Baltiassa. Latvian Incukalnsin kaasuvarastot riittävät hyvin kattamaan koko Viron kaasuntarpeen tulevana talvena. Lisäksi Baltian kaasumarkkinat ovat yhdistettynä Keski-Euroopan kaasumarkkinoihin Liettuan ja Puolan välisen GIPL-kaasuputken kautta. Niin Rohen kuin Alexelankin asiakkaat voivat olla varmoja myös siitä, ettei jakelemamme kaasun alkuperä ole koskaan Venäjä.

– Talvi tuo Euroopassa aina epävarmuustekijöitä kaasuntoimittajille ja epävarmuus lisää liiketoiminnan riskejä. Nyt kun Balticconnector Viron ja Suomen välillä on poikki, saattavat logistiset kustannukset sekä toimittajien marginaaliosuudet hinnoissa nousta, Alexelan Nõu muistuttaa.

Mikä on biokaasun ja uusiutuvan energian rooli nykyisessä kaasumarkkinassa?

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on arvioinut, että biokaasun kysyntä tulee kasvamaan Suomessa jopa neljään terawattiin vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa 100–200 uutta kotimaista biokaasulaitosta. Biokaasun kysyntä on totisesti kasvanut asiakkaidemme keskuudessa ja tahdomme vastata kysyntään sekä kantaa kortemme kekoon vihreän siirtymän tukemisessa. Syyskuussa julkistimme tiedon siitä, että alkuvuodesta 2024 alamme nesteyttää myös biokaasua Haminan LNG-terminaalissa – ensimmäisenä Suomessa.

Jäämme seuraamaan mielenkiinnolla mitä kotimaisessa ja globaalissa kaasumarkkinassa tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa. Varmaa on, että Rohen jakelemat kaasutoimitukset on turvattu. Jokaisen kaasun käyttäjän on myös syytä pohtia biokaasun ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa. On hyvin mahdollista, että tapahtumat Itämerellä saattavat jouduttaa Suomen investointipäätöksiä kaavailtuihin biokaasulaitoksiin. Energiapaletissa LNG on loistava siirtymä kohti uusiutuvia energiaratkaisuja.

– Yleinen trendi vaikuttaisi olevan, että asiakkaat miettivät juuri nyt hinnan lisäksi myös toimitusvarmuutta. Toimitusvarmuuden lisäksi voidaan todeta, että myös Rohen hinnoittelu on erittäin kilpailukykyinen – maailman myllerryksestä huolimatta, myyntipäällikkömme Unha päättää.


Kaikki artikkelit