LNG on logistinen ratkaisu – Millainen on Rohe Solutionsin ”virtuaalinen putkilinja”?

Jani Hautaluoma avaa näkemystämme, kuinka huippuunsa hiottu LNG-logistiikka takaa asiakkaille kaasun toimitusvarmuuden.

Rohe logo

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä

Kuten toimitusjohtaja Sanna Kokkonen Toimarin kynästä -palstalla nosti esille, ovat vaihtoehtoiset energiamuodot nyt kuuma puheenaihe Euroopassa. Kulunut vuosi on opettanut, kuinka yksipuoleisia – ja haavoittuvia – energian hankintakanavat ovat aiemmin olleet. Rohe Solutions on ottanut oppia ja systemaattisesti kehittänyt hankintaketjuaan sekä LNG-logistiikkaa.

Rohen liiketoiminnassa tärkeintä on kaasutoimitusten varmistaminen asiakkaillemme. Näin ollen, emme käy oikeastaan energiakauppaa, vaan pikemminkin etsimme parhaat mahdolliset logistiikkaratkaisut kaasujen jakeluun. LNG-logistiikan kehittäminen palvelee myös asiakkaidemme siirtymistä uusiutuvien kaasujen käyttöön.

Jani Hautaluoma avaa näkemystämme, kuinka huippuunsa hiottu LNG-logistiikka takaa asiakkaille kaasun toimitusvarmuuden.
LNG-logistiikka ja virtuaalinen putkilinja takaavat kaasun toimitusvarmuuden ja nähdään Rohella investointina vihreään siirtymään.

LNG ei ole riippuvainen putkesta

Kaasu on hyvin merkittävä energianlähde etenkin suomen metsä-, elintarvike- sekä kemianteollisuudelle. Kun tuotantolaitoksissa nojataan vahvasti kaasuun, on toki ensiarvoisen tärkeää taata kaasun saatavuus. Merkittävä uudistus kaasun toimitusvarmuuteen Suomessa on marraskuussa käyttöön otettu Haminan LNG -terminaali.

Teknologiapäällikkö Jani Hautaluoma vastaa LNG-verkon logistiikan toimivuudesta, josta myös Rohen asiakkaat ovat riippuvaisia. LNG-logistiikka on ottanut isoja harppauksia. Jakelu ei ole riippuvainen enää fyysisestä putkiverkosta, vaan nesteytetty maakaasu kulkee yhä enemmän maan päällä – merirahtina sekä kumipyörillä läpi tieverkoston.

– Perinteisen kaasuverkon ohella puhumme Rohella ”virtuaalisesta putkilinjasta” jonka muodostavat juuri LNG-logistiikan vaihtoehtoiset kuljetusmuodot. Kun tarkoin suunnitellussa jakeluketjussa b-linkki-yhdistelmäkuljetukset liikkuvat tieverkostossa, piirtävät ne ajosuunnittelijan karttaan sijainnin ja näin kartalle muodostuu ikään kuin virtuaalinen putkilinja, Hautaluoma selventää LNG-logistiikan verrattain uutta termiä.

B-linkki-yhdistelmäkuljetukset ovat osa niin kutsuttua virtuaalista putkilinjaa.

Entistä varmempi logistiikka on myös osa huoltovarmuutta

Vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssodan myötä Rohen kenties tärkein hanke on ollut LNG:n hankintaketjun uudistaminen ja monipuolisemmat hankintakanavat lännestä. Vaikka hankinnan hajauttaminen ja Haminan LNG-terminaalin käyttöönotto eivät suoraan näy millään tavalla Rohen asiakkaille, takaavat ne entistä varmemman toimituksen odottamattominakin maailman aikoina. Myös Rohe Solutionsin laaja omistajapohja sekä laaja huoltokumppaneiden verkosto tuo varmuutta jakeluverkostoon ja hankintakanavien toimivuuteen.

Hautaluoman mukaan uusi LNG-terminaali tulee nähdä oikeastaan vain yhtenä osana monisyistä LNG-verkkoa ja putkiverkon syöttöpisteenä. Terminaali toimii myös Suomeen laivatun LNG:n välivarastona. LNG-välivarastoja ja säiliöitä on rakennettu viime vuosina useita jo koko Suomen kattavan kaasuverkon alueelle. Nämä ovat myös merkittävä osa huoltovarmuuden tukemista, mutta samalla säiliöiden ja niitä hyödyntävien teollisuuslaitosten välille on mahdollista muodostaa itsenäisiä kaasuyhteenliittymiä.

– Ainakin Kokkolaan on suunnitteilla teollisuuden paikalliskaasuverkko. Kun LNG-varastot on kytketty alueellisesti yhteen, muodostuu niistä osittain omavarainen ja kiinteän kaasuverkon toiminnasta riippumaton kokonaisuus. Myös Tampereen ja Lempäälän olisi mahdollista LNG-säiliöön investoimalla muodostaa saman kaltainen riippumaton LNG-yhteenliittymä, Hautaluoma ennakoi LNG-logistiikan suuntaa tulevaisuudessa.

Rohen pitkäjänteisen logistisen kehitystyön myötä voidaan todeta, että hyvin rakennettu LNG-logistiikka on rinnastettavissa kiinteän putkiverkon kaasunsiirtoon. LNG kuitenkin vähentää merkittävästi kaasuntoimitusketjun riskejä.

LNG-logistiikka petaa infraa vihreälle siirtymälle

Nyt rakennettavat LNG-varastot, terminaalit sekä monipuolinen virtuaalinen putkiverkko luovat logistista ketjua, joka on tulevaisuudessa käytettävissä uusiutuville nesteytetyille kaasuille. Voidaan siis sanoa, että nyt rakennettava infrastruktuuri luo pohjan todelliselle vihreälle siirtymälle lähitulevaisuudessa.

– Kiinteä putkiverkko on ulottuvuudeltaan rajallinen. LNG-terminaali ja -logistiikka avaavat uuden jakelumahdollisuuden biokaasulle, jossa myös kiinteällä putkiverkolla on oma roolinsa. LNG-logistiikan myötä myös putkiverkkoon syötettävän biokaasun käyttöalueet laajenevat. Nyt tehtävät investoinnit kaasun jakeluketjuun ja logistiikkaan ovat investointeja myös vihreään siirtymään, Hautaluoma katsoo tulevaan.

Huolellisesti optimoidun logistiikan myötä Rohe ja muut alan toimijat pystyvät hyödyntämään LNG-varastoja myös uusiutuvien kaasujen jakelussa, kun aika on kypsä.

Lisätietoja:

Jani Hautaluoma
+358 40 486 0307
jani.hautaluoma@rohe.fi


Kaikki artikkelit