Rohe Solutionsin toimitusvolyymit yli kolminkertaistuivat – kasvua tavoitellaan palvelutarjonnan kehityksellä ja uusiutuvilla kaasuilla

Rohe Solutions lukuina-infograafi 2024
Lisätietoja
Sanna Kokkonen,
Toimitusjohtaja
+358 40 765 2606
sanna.kokkonen@rohe.fi

Rohe Solutionsin vuoden 2023 tilinpäätös on vahvistettu. Viime vuosi näytti jälleen, kuinka kaasumarkkina on muutoksille herkkä, mutta myös alati kasvava. Edelleen vuonna 2024 tavoittelemme kasvua ja kehitämme palvelutarjontaa jatkuvasti laajenevalle asiakaskunnalle – energiainnovaattori Alexelan Suomen tytäryhtiönä.

Myyntivolyymi moninkertaistui – toimitusvarmuus yhä 100 %

Maakaasun ja LNG:n kysynnän kasvu sekä palvelutarjonnan jatkuva kehitys siivittivät Rohen jälleen suunniteltuun liiketoiminnan kasvuun. Viime vuonna toimitusvolyymimme kasvoivat yli kolminkertaiseksi ja erityisesti LNG-asiakkuuksien määrä lisääntyi ilahduttavasti. Volyymien triplaannuttua olemme kuitenkin onnistuneet säilyttämään tilausten toimitusvarmuuden, joka on yhä täydet 100 prosenttia. Myös teettämässämme asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaamme suosittelisivat alati laajentuvaa palvelutarjontaamme myös muille potentiaalisille asiakkaille.

Voidaan todeta, että Rohe Solutions on vakiinnuttanut asemansa luotettavana maakaasun ja LNG:n toimittajana Suomen markkinassa. Lokakuussa 2023 Balticconnector-kaasuputken rikkoontuminen kohahdutti ja moni teollisuuden toimija huolestui kaasun saatavuudesta talvella. Pian vaurion laajuuden selvittyä olimme ensimmäinen kotimainen toimija, joka tiedotti, ettei kaasuputken käyttökatkon aiheuttama poikkeustila vaikuta asiakkaiden kaasun saatavuuteen. Yhtiömme kaasun hankintakanavat ovat monipuoliset ja asiakkaille maakaasun saatavuus voitiin turvata Haminan LNG-terminaalin kautta.

Rohe Solutions lukuina-infograafi 2024
Kuvattuna Rohe Solutionsin liiketoiminnan kulmakivet nyt ja tulevaisuudessa.
Kuva aukeaa suureksi klikkaamalla.

Omistajamuutoksen ansiosta hartiat levenevät ja palvelutarjonta kehittyy

Viime vuoden merkittävin yksittäinen muutos liittyi Rohe Solutionsin omistuspohjaan. Elokuussa 2023 yhtiön toisena omistajana alusta saakka toiminut virolainen energiakonserni Alexela osti Haminan Energia Oy:n osuuden yhtiöstä. Osakekaupan seurauksena Rohesta tuli syyskuussa Alexelan täysimääräinen tytäryhtiö.

Omistajamuutos luo ennen kaikkea uusia kasvun mahdollisuuksia. Alexela on tunnettu toimija Baltiassa ja konsernin energiapalettiin kuuluu LNG:n ja maakaasun lisäksi sähkön ja sähköautojen latausratkaisujen myynti sekä tieliikenteen tankkausasemien verkosto. Yhtiömme liiketoiminnan taustalla Alexela mahdollistaa entistä laajemman palvelutarjonnan kehittämisen. Voimme oppia Alexelan Baltian liiketoiminnoista ja jalkauttaa toimintatapoja myös kotimaiseen markkinaan. Uusi omistajapohja luo hyvät edellytykset toteuttaa kasvustrategiaa Suomen markkinassa.

Bio-LNG tukee kasvuamme – suunta kohti synteettisiä kaasuja

Rohe Solutionsin strategia pohjaa lähitulevaisuudessa etenkin uusiutuvien kaasujen palvelukehitykseen. Olemme toimija, joka yhdistää uusiutuvan kaasun tuottajat sekä kaasujen käyttäjät. Jo vuonna 2023 aloittamamme kehitys biokaasun verkosta nesteyttämiseen jatkuu isoin panostuksin. Nesteytys tullaan toteuttamaan Haminan LNG-terminaalin kautta ja palvelukehityksen tavoitteena on lisätä nesteytetyn biokaasun saatavuutta nopealla aikataululla.

Verkosta nesteytetystä biokaasusta tullaan puhumaan kansainvälisillä markkinoilla käytettyä termistöä lainaten, Bio-LNG:nä. Koko nesteytysprosessin mahdollistavat ISCC-sertifioinnit astuivat voimaan maaliskuussa 2024 ja toteutamme ensimmäiset Bio-LNG:n toimitukset jo kesän aikana.

Panostuksia LNG-logistiikkaan, asiantuntemukseen ja bunkrauspalveluihin jatketaan

Vaikka biopohjaiset ja synteettiset kaasut – kehittyvää vetyteknologiaa ja muita uusia polttoaineita unohtamatta – ohjaavat energia-alan ja kasvustrategiamme suuntaa, on LNG ja kiinteän kaasuverkon ulkopuolelle suuntautuvat toimitukset edelleen tärkeä osa liiketoimintaamme. Tehtävämme on taata kaikille asiakkaillemme kaasun toimitusvarmuus. Lisäksi moni asiakas kääntyy kaasutoimittajan puoleen silloin, kun on aika ottaa konkreettiset askelet kohti vihreämpiä energiaratkaisuja. Tarjoamme asiakkaillemme myös velvoitevarastoinnin palveluja sekä vaihtoehtoiset LNG-toimitusratkaisut putkiverkon vikatilanteiden varalle.

LNG-toimitukset kaasuverkon ulkopuolisiin kohteisiin tapahtuvat rekoilla ja toimitusvarmuus taataan ammattitaitoisella logistiikkaosaamisella. Palvellaksemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, olemme logistiikkakehityksen ohella investoineet laajentuvaan kuljetuskalustoomme. Kevään aikana olemme ottaneet käyttöön kaksi uutta jumbotraileria, joiden myötä LNG-kuljetuskapasiteettimme on kasvanut entisestään. Palvelemme LNG-asiakkaitamme jatkossa myös laajentuneella palvelutarjonnalla esimerkiksi käyttö- ja kunnossapitopalveluilla.

Meriliikenteen LNG-bunkrauksien kysyntä on lisääntynyt ja siksi panostamme bunkrausliiketoiminnan kehittämiseen. Tarjoamme rekkabunkrauksia lukuisiin Suomen satamiin sekä bunkrauksia suoraan Haminan LNG-terminaalista.

Jatkuva toimintojen kehittäminen ja asiakaspalautteen kuunteleminen

Kaiken kaikkiaan pyrimme kehittämään toimintaamme sen jokaisella osa-alueella, jotta voimme pitää yllä toimitusvarmuutta ja palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Kuulemme asiakkailtamme mielellämme palautetta ja kehitysehdotuksia – onhan asiakastyytyväisyys toimivan kaasuinfran ja toimitusvarmuuden ohella meille Rohen asiantuntijoille sydämenasia!


Kaikki artikkelit