Äitien tekemää ruokaa valmistetaan nesteytetyllä maakaasulla – Saarioinen turvaa ruoanvalmistuksen Rohen toimittamalla LNG:llä

Rohen LNG-kuljetus Saarioinen OY
Lisätietoja
Mikko Korpinen,
Myyntipäällikkö
+358 40 184 8814
mikko.korpinen@rohe.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myönsi kesäkuussa 2022 Pirkanmaalla toimiville yrityksille luvan korvata venäläinen maakaasu eri tavoin. Yksi alueen toimijoista on Saarioisten Kangasalan Sahalahdella sijaitseva tehdas, jonne saatiin lupa rakentaa nesteytetyn maakaasun (LNG) asema. Tulevaisuudessa nesteytetyn maakaasun asema mahdollistaa myös nesteytetyn biokaasun (LBG) toimitukset ja joustavan käyttöönoton.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan johti globaalisti epävarmaan tilanteeseen putkikaasutoimitusten osalta, ja vaikutukset näkyivät suuresti myös Suomessa. Myös Saarioisilla tahtotila irtautua venäläisestä energiasta oli huomattava. Tähän etsittiin ratkaisua ja pian Saarioinen sekä Rohe olivat yhteistyön aloituksen äärellä.

– Investointipäätökseen vaikutti keskeytysriskin leikkaaminen ja yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittisen kotimaisen elintarviketuotannon jatkuvuuden turvaaminen, kertoo Saarioisten tekninen päällikkö Jari Savolainen.

Sahalahdella Saarioisten ruuat kypsennetään teollisen mittakaavan uuneissa, jolloin myös energiaa niiden toimimiseen tarvitaan runsaasti. Monet uuneista on rakennettu toimimaan maakaasulla, joten Savolaisen mukaan LNG:n käyttöönotto ei vaatinut metaania polttoaineena käyttäville prosessilaitteille muutoksia.

– Rohe kykeni reagoimaan muuttuneeseen markkinatilanteeseen nopeasti ja pystyimme käynnistämään yhteistyön viiveettä, Savolainen kertoo ja kiittelee Rohea toiminnastaan.

Vastuullisuus tärkeää Saarioisille – tulevaisuudessa mahdollista korvata maakaasu biokaasulla

YLE:n heinäkuussa julkaiseman artikkelin mukaan Saarioinen investoi höyrystinyksikköön, jotta se voi jatkossa hankkia energiansa mahdollisimman joustavasti, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti sekä varmistaa tuotteiden toimitukset asiakkaille nopeastikin muuttuvissa tilanteissa.

Yhteistyötä Rohen kanssa voisi kuvata Saarioisten ympäristö- ja vastuullisuustavoitteissa seitsemän ruokalajin alkukeitoksi, mutta mahdollisuudet entistä ympäristöystävällisempään toimintaan ovat katettu.

– Tulevaisuudessa on mahdollista, että nyt käyttöön otettu LNG korvataan nesteytetyllä biokaasulla (LBG), joten yhteistyössä Rohen kanssa meidän on mahdollisuus edistää Saarioisten vastuullisuustavoitteita, Savolainen kertoo.

Yleisesti markkinoiden trendisuuntaukset näyttävät siltä, että todennäköisesti viidessä vuodessa nesteytetyn biokaasun (LBG) tuotantomäärät kasvavat ja tulevina vuosikymmeninä nesteytetty maakaasu tullaan korvaamaan puhtaalla biokaasulla.

Saarioinen ja Rohe tiiviissä yhteistyössä viranomaislupavaiheesta asti

Saarioinen aloitti toimenpiteet venäläisen maakaasun korvaamiseksi heti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Energiatoimitusten riskeistä oli heillä keskusteltu jo aiemmin, myös Rohen kanssa, joten valmius nopeisiin toimenpiteisiin oli hyvä.

Rohe oli mukana selvittämässä maakaasulaitteiston hankintamahdollisuuksia heti viranomaislupahakemuksesta alkaen, jolloin myös LNG nousi esiin vaihtoehtoisena energiamuotona ja lopulta se valittiinkin.

– Sahalahden tehdas oli siirrossa askeleen edellä ja varautuneena riskiin. Harvinaisen nopealla aikataululla Saarioisilla pystyttiin ottamaan käyttöön uuden veroinen, toisesta käyttökohteesta siirretty LNG-laitteisto, minkä käyttöönotossa olimme auttamassa ja tukena, Rohen myyntipäällikkö Mikko Korpinen kertoo yhteistyön alkutaipaleesta.

Saarioisilta Rohe saa kehuja yhteistyöstä, vaikka yhtiöt ovatkin päässeet yhteisellä matkalla korkeintaan ensimmäisten alkupalojen loppuun. Säännöllisissä seurantapalavereissa käydään läpi avoimia asioita – turvallisuutta, varmuutta ja toimituksia – ja näin yhteistyössä keskusteluyhteys on jatkuvasti avoinna ja arki pyörii hyvin.

– Yhteistyömme on ollut tiivistä ja toimivaa alusta alkaen – Rohen asiantuntemus ja kestävällä pohjalla oleva yhteistyömme takaavat rehellisen ja pitkäjänteisen kehittävän toiminnan, Jari Savolainen kiittelee.

LNG-aseman käyttöönotolla ei ole vaikutusta Saarioisten tuotantoon suoraan, sillä Sahalahden tehtaat käyttävät muitakin energiamuotoja tuotannossaan. Rohe on Saarioisille keskeinen toimitusvarmuustekijä – nyt ja tulevaisuudessa.

– Yhteistyömme takaa valmisruoan valmistukselle keskeytyksettömän ja riskittömän energiasaatavuuden, Savolainen summaa.

Saarioinen on tehnyt suomalaisten lempiruoat jo vuodesta 1957. Saarioinen on suomalainen perheyritys ja johtava valmisruokatalo n. 260 miljoonan euron liikevaihdolla. Olemme kotoisin Kangasalan Sahalahdelta, Saarioisten Kartanosta. Tämän lisäksi Saarioisten herkullista ruokaa tehdään Valkeakoskella ja Huittisissa sekä Viron Raplassa yhteensä noin 1 300 saarioislaisen voimin. Saarioinen vaalii perinteitä ja kehittää samalla jatkuvasti uutta yhdessä suomalaisten kanssa. Äitien tekemää ruokaa vuodesta 1957. www.saarioinen.fi


Kaikki artikkelit