Rohe selvittää koko logistiikkaketjun päästöt – Jani Hautaluoma: ”Pienikin virhe voi mitätöidä koko vuoden päästöleikkaukset”

Rohe logo

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä

Vihreä siirtymä on megatrendi, joka ohjailee nyt ja tulevaisuudessa energia-alan suuntaa. Vastuullisille yrityksille se ei ole ainoastaan tekstikappale yrityksen strategiassa, vaan kysyy myös konkreettisia tekoja. Rohella kehitetään koko LNG-logistiikkaketjun päästöt huomioivia, läpinäkyvia ja paikkansa pitäviä mittausratkaisuja.

Tämä teksti on Rohe Solutions oy:n teknologiapäällikkö Jani Hautaluoman selvitys Rohen ratkaisuista päästömittauksiin ja kohti vihreämpää energia-alaa.

Energia-ala ei ole koskaan päästötön, mutta päästövaikutukset tulee selvittää kokonaan ja läpinäkyvästi

Energia-alalla tuskin koskaan voidaan rehellisesti puhua päästöttömästä liiketoiminnasta. Päästöjä voidaan kuitenkin kontrolloida ja konkreettisilla teoilla merkittävästi vähentää. Päästökontrollointiin löytyy jo digitaalisia apuvälineitä, mutta usein niillä mitataan ainoastaan liikenteen päästöjä – ei niinkään kokonaisuutta. Rohella haluamme omalla toiminnallamme parantaa koko LNG:n logistiikkaketjun päästöseurantaa. Kun pystymme läpinäkyvästi tuottamaan asiakkaillemme tietoa LNG-logistiikan kokonaispäästöistä, palvelee tieto myös asiakkaitamme päästöraporttien tuottamisessa.

Vielä vuosi sitten myös oma käsitykseni logistiikan päästöistä oli suppeampi kuin nyt. Liian moni toimija mieltää logistiikan päästöiksi ainoastaan sen, mitä taivaalle tupruttaa rekan pakoputkesta. Olemme kehityshankkeen ja teettämämme tutkimustiedon valossa oppineet, että todellisuudessa se on pieni osa koko logistiikkaketjun päästökuormasta.

Kehityshanke päästömittauksien kehittämiseen lähti liikkeelle Solver X -tapahtumasta, jossa esittelimme Rohen halukkuuden saada kattavampi käsitys tuottamistamme päästöistä. Tapahtumassa esiin nostamamme teema herätti laajaa kiinnostusta ja peräti 20 päästömittaukseen erikoistunutta toimijaa ilmaisi kiinnostuksensa auttaa meitä kehitystyössä.

Havainto: Logistiset virheet ja metaanipäästöt voivat kumota koko vuoden päästötalkoiden tulokset

Perinteisesti logistiikan päästöillä tarkoitetaan hiilidioksidin vapautumisesta ilmakehään. Kehitystyömme tuloksena olemme havainneet, että hiilidioksidin ohella metaanipäästöt voivat itse asiassa olla merkittävämpi kokonaispäästöjen lähde. Pienetkin virheet LNG-logistiikan optimoimisessa voivat lisätä päästökuormaa merkittävästi metaanin osalta, vaikka kuljetuksen hiilidioksidipäästöt olisi saatu minimiin – tai tulevaisuudessa nollaan.

Esimerkiksi Haminan uuteen LNG-terminaaliin varastoitu kaasu on kryogeenistä, eli hyytävät -158 asteista. Terminaalista nestemäinen kaasu joko höyrystetään putkiverkkoon tai kuljetetaan rekoilla eteenpäin. Seuraavaksi LNG säilötään Rohen omaan tai asiakkaan tankkiin odottamaan käyttöä. Kylmänä säilötty LNG lämpenee tankissa, paine alkaa hiljalleen nousta ja käynnistyy eräänlainen käymistila. Mitä kauemmin LNG pääsee lämpenemään, sitä enemmän paine kasvaa ja käymistuotteena syntyy metaania. Mikäli kaasua ei käytetä, käymistilan kiihtyessä tankista saattaa vapautua metaanipäästöjä. Ilmakehään päästessään metaani on ympäristön ja ilmaston lämpenemisen kannalta haitallista. Kehitystyön tuloksena, Rohella on ratkaisut metaanipäästöjen minimoimiseen.

Metaanipäästöt minimoidaan älykkäällä LNG-logistiikalla

Rohen logistiikka ja LNG:n toimitusvarmuus Suomessa on hiottu huippuunsa. Kiinteän putkilinjan ohella puhumme virtuaalisesta putkilinjasta, jolla kykenemme toimittamaan kaasua kaikkialle kiinteästä kaasuinfrasta riippumatta. Älykäs LNG-logistiikkamme vähentää konkreettisesti LNG:n metaanipäästöjä.

Logistiikka suunnitellaan Rohella niin, että kokonaispäästöt olisivat mahdollisimman pienet. Kuljetusten ohella valvomme paitsi omia, myös asiakkaidemme kohteita sekä LNG:n käyttöastetta. Metaania vapauttava käymistila voidaan pysäyttää joko tyhjentämällä tankkeja ja laskemalla näin painetta tai lisäämällä tankkiin kryogeenistä, tankin sisältöä jäähdyttävää LNG:tä.

Etäluettavalla mittausteknologialla pystymme seuraamaan asiakkaidemme LNG-tankkien pinnan tasoa ja mikäli ne pääsevät vajaiksi, kuljetamme kohteeseen käymistilaa hidastavan LNG-lastin. Tankkien täyttöasteen lisäksi pystymme lukemaan LNG-tankkien paineita. Järjestelmämme tuottamat erilaiset ennusteet auttavat konkreettisesti vähentämään metaanipäästöjä. Tiedon avulla optimoimme kaasutoimituksia ja onnistumme vähentämään tai kokonaan välttämään päästöjen syntymisen. Vaikka poikkeustilanteissa LNG:n käyttö olisi vähäistä, pystymme optimoimaan toimituksia siten, että metaanipäästöjä ei synny.

Tuottamamme tieto palvelee asiakasta vihreässä siirtymässä

Uskon, että vain läpinäkyvä viestintä päästöasioissa mahdollistaa vihreän siirtymän toteutumisen myös energia-alalla. Rohen tuottama luotettava tieto LNG-logistiikan kokonaispäästöistä helpottaa myös asiakkaitamme päästöraportoinnissa. Laskiessamme kokonaispäästöt tarkasti, pystymme myös perustelemaan investointeja LNG:n ja uusiutuvien kaasujen hankkeisiin. Myös asiakkaillemme on entistä tärkeämpää osoittaa toimintansa päästövaikutukset.

Vihreässä siirtymässä olemme vasta matkan alussa. Rohella satsaamme jatkossakin päästömittausten kehittämiseen, LNG-logistiikan kokonaispäästöjen vähentämiseen sekä asiakkaidemme tukemiseen kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.

Jani Hautaluoma

040 486 0307
jani.hautaluoma@rohe.fi


Kaikki artikkelit